ForFarmers N.V.: Correctie bericht: Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers

Lochem, 16 oktober 2017

Correctie bericht: 
Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 9 oktober 2017 tot en met 13 oktober 2017 61.750 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €10,89 per aandeel, voor een totaalbedrag van €672.541. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 4.810.994 aandelen, voor een totaalbedrag van €47.093.740.

Meer informatie over het inkoopprogramma is beschikbaar op de website van ForFarmers (www.forfarmersgroup.eu).

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

·         Download wekelijkse rapportage voortgang inkoopprogramma.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations and Communications
T: 0031 573 288 194, M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu


Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim €2,1 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem,
T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu