ForFarmers N.V.: Directieverandering ForFarmers Verenigd Koninkrijk

Lochem, 20 oktober 2017

Directieverandering ForFarmers Verenigd Koninkrijk

ForFarmers kondigt aan dat Iain Gardner, lid van de Directie van ForFarmers en Chief Operating officer ('COO') verantwoordelijk voor ForFarmers United Kingdom ('UK') op 31 december aanstaande zal aftreden. Steven Read, eveneens lid van de Directie van ForFarmers en de huidige Directeur Supply Chain is benoemd als opvolger.

Iain Gardner is 29 jaar in dienst geweest van ForFarmers. Sinds de overname van BOCM PAULS door ForFarmers in juli 2012 is hij lid van de Directie van ForFarmers, verantwoordelijk voor ForFarmers UK. Ten tijde van de overname is overeengekomen dat Iain Gardner terug zou treden op een passend moment.

"Iain Gardner is van grote waarde geweest door de organisatie zodanig aan te sturen dat ForFarmers UK nu de leidende voeronderneming in het Verenigd Koninkrijk is. In de afgelopen 4 jaar heeft hij de strategie Horizon 2020 geïmplementeerd, meerdere acquisities geïntegreerd en de basis gelegd voor vele veranderingsprojecten om de organisatie voor toekomstige uitdagingen voor te bereiden. Wij danken hem voor zijn toewijding en bijdrage", aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.

Steven Read is 31 jaar in dienst van ForFarmers. Als Directeur Supply Chain is Steven Read nu verantwoordelijk voor Inkoop en Formulatie en voor Productie & Logistiek en gebaseerd in Lochem. Yoram Knoop merkt op: "Steven is de natuurlijke en logische persoon om benoemd te worden tot COO van ForFarmers UK, gezien zijn brede ervaring en succesvolle implementatie van veranderingen in de ForFarmers organisatie en het feit dat hij eerder in het Verenigd Koninkrijk vele jaren deel heeft uitmaakt van het senior management team."

Een externe zoektocht naar een opvolger voor Steven Read is opgestart. 


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations and Communications
T: 0031 573 288 194, M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu


Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim €2,1 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.