Umicore - Oproep tot gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Umicore roept haar aandeelhouders bijeen voor de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen op donderdag 30 april 2020 om 17:00 in haar hoofdkantoor in Brussel.

In het kader van de wereldwijde verspreiding van COVID-19, is de veiligheid en gezondheid van haar aandeelhouders, medewerkers en andere belanghebbenden Umicore’s prioriteit. In functie van de door de overheid opgelegde maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie, zou Umicore ertoe kunnen gebracht worden om de modaliteiten van deelneming aan de hieronder vermelde algemene vergaderingen aan te passen of, in voorkomend geval, deze algemene vergaderingen te verdagen. Dergelijke aanpassingen van de modaliteiten van deelneming en/of verdaging zullen te gepasten tijde aangekondigd worden op de website van Umicore (www.umicore.com) en via een persbericht. In afwachting hiervan worden alle aandeelhouders zeer sterk aangemoedigd om gebruik te maken van de hieronder beschreven rechten om op afstand of via volmacht te stemmen en om schriftelijke vragen te stellen. 

Meer informatie over de agenda, toelatingsvoorwaarden en stemmogelijkheden van deze algemene vergaderingen vindt u via onderstaande link:

https://www.umicore.com/en/investors/shareholder-meetings/

Aankondiging van een wijziging in de raad van bestuur

Umicore kondigt ook een wijziging in haar raad van bestuur aan, die zal worden voorgelegd ter goedkeuring op de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur heeft beslist om de aanstelling van Mario Armero voor te stellen als nieuw lid van de raad, ter vervanging van Gérard Lamarche die niet herverkozen wenst te worden.

Mr. Mario Armero, 62 en van Spaanse nationaliteit, is voorzitter van de bedrijven Indo, Palex and Axion. Hij is ook senior advisor van het internationale fonds GIP (Global Infrastructure Partners), lid van het Advisory Committee in de private equity onderneming Ergon Capital Partners en bestuurslid van Bankinter Consumer Finance.

Mr. Armero startte zijn carrière in het bedrijf Armero Law en vervoegde later AT&T Spain. Van 1992 tot 1999 was hij Secretaris-Generaal van General Electric Plastics Spain. In september 1999 werd hij benoemd tot voorzitter van General Electric Plastics Spain, een positie die hij aanhield tot 2001 wanneer hij benoemd werd tot voorzitter en CEO van General Electric in Spanje en Portugal. Hier droeg hij de eindverantwoordelijkheid voor alle divisies van de Groep op het Iberisch Schiereiland. In maart 2008 vervoegde hij Corporación Llorente, een gediversifieerde industriële groep, als CEO. Daaropvolgend werd hij uitvoerend voorzitter van Ezentis.

Tussen 2012 en 2020, was Mr. Armero Executive Vice President van ANFAC, de vereniging van Spaanse autofabrikanten. Mr. Armero behaalde een diploma in de rechten aan de Universidad Complutense de Madrid.

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur: “Ik wil Gérard Lamarche bedanken voor zijn toewijding en bijdrage aan de raad van bestuur sinds 2017. Ik zal zijn diepe financiële inzichten missen en ik ben ervan overtuigd dat Mario Armero’s met zijn leidershapskwaliteiten in verschillende industrieën een sterke vervanging is. Namens de raad van bestuur wil ik graag mijn dank en beste wensen aan Gérard uitspreken en heet ik Mario van harte welkom.”

Beslissing om het dividend te verlagen met betrekking tot het volledige jaar 2019    

Voorzichtigheidshalve en in het kader van de extreme onvoorspelbaarheid van de situatie wereldwijd, heeft Umicore’s raad van bestuur beslist om een dividend van € 0.375 per aandeel voor te stellen voor het volledige jaar 2019. Dit voorstel vervangt het oorspronkelijke voorstel van 7 februari 2020 van € 0.75 per aandeel en komt neer op het bedrag van het interim-dividend van € 0.375 per aandeel dat reeds werd uitbetaald op 27 augustus 2019. Deze beslissing moet ook gezien worden als een manier waarbij Umicore’s management en raad van bestuur de inspanningen delen over al haar belanghebbenden. Umicore zal het gepaste bedrag dat zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in 2020 bepalen wanneer zij meer duidelijkheid heeft over de volledige impact van COVID-19. 


Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38                                evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                                marjolein.scheers@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.  

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelt iets meer dan 11.152 mensen in dienst.