Umicore - Transparantieverklaring van Vanguard International Growth Fund: Verwerving van aandelen met stemrecht

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Vanguard International Growth Fund op 6 december 2017 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 1 december 2017 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden en op dat ogenblik 3,02% van Umicore 's aandelen en stemrechten bezat.

naam datum drempel # stemrechten noemer % stemrechten
Vanguard International Growth Fund 01/12/2017   6.775.231 224.000.000 3,02%
TOTAAL 01/12/2017 > 3,00% 6.775.231 224.000.000 3,02%

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen is de volgende:

Het Vanguard International Growth Fund bestaat uit verschillende aandeelhouders; geen enkele individuele aandeelhouder heeft zeggenschap over het fonds.

The Vanguard International Growth Fund is comprised of different shareholders and no individual shareholder controls the fund.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com