Centessa Pharmaceuticals kondigt financieringsovereenkomst van $ 300 miljoen met Oberland Capital aan

~ Nieuwe faciliteit van $ 300 miljoen, in combinatie met het kassaldo van het bedrijf per 30 juni 2021, biedt toegang tot meer dan $ 900 miljoen om ontwikkelingsprogramma's te stimuleren en strategische mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling te benutten ~

BOSTON en LONDON, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc ("Centessa" of "Bedrijf") (Nasdaq: CNTA), een bedrijf in klinische fases dat gebruikmaakt van zijn innovatieve bedrijfsmodel waarin activa centraal staan om belangrijke geneesmiddelen te ontdekken, te ontwikkelen en uiteindelijk aan patiënten te leveren, heeft vandaag bekendgemaakt een financieringsovereenkomst van $ 300 miljoen te hebben gesloten met fondsen die worden beheerd door Oberland Capital Management LLC ("Oberland Capital").

Oberland Capital zal tot $ 300 miljoen aan senior secured notes ("Obligaties") met alleen rente-uitkering voor 6 jaar kopen bij het Bedrijf onder de volgende voorwaarden:

  • $ 75 miljoen gefinancierd op 4 oktober 2021 ("Eerste aankoopdatum")
  • $ 125 miljoen beschikbaar voor financiering in tranches van $ 75 miljoen en $ 50 miljoen binnen 24 maanden na de Eerste aankoopdatum naar keuze van het Bedrijf
  • $ 100 miljoen beschikbaar voor de financiering van M&A, licentiëring of andere strategische transacties, naar keuze van het Bedrijf en Oberland Capital
  • De Obligaties keren alleen rente uit voor de volledige termijn van 6 jaar; de hoofdsom op de Obligaties zal vervallen op 4 oktober 2027, met bepaalde voorwaardelijke en maximale betalingen die verschuldigd zijn tot tien jaar na de Eerste aankoopdatum
  • Flexibele structuur zonder financiële convenanten

Deze faciliteit van $ 300 miljoen, in combinatie met het bestaande kassaldo van het Bedrijf per 30 juni 2021, biedt toegang tot meer dan $ 900 miljoen om de pijplijn van klinische en preklinische programma's van het Bedrijf te verbeteren en stelt het Bedrijf in staat strategische zakelijke ontwikkelingsmogelijkheden te benutten.

"Ons vermogen om een dergelijke flexibele financieringsregeling voor de lange termijn met een periode met alleen rente-uitkering van 6 jaar te verkrijgen, wordt rechtstreeks mogelijk gemaakt door ons brede portfolio van niet-gecorreleerde programma's op basis van overtuigende biologie. Volgend op onze recente positieve fase 2-uitlezing van SerpinPC en de aankomende registratiestudie voor lixivaptan, zal deze financiering ons in staat stellen om onze ontwikkelingsactiviteiten verder uit te breiden en meer flexibiliteit op de balans te bieden voor uitbreiding van de pijplijn", aldus Gregory Weinhoff, MD, MBA, Chief Financial Officer van Centessa.

"We zijn verheugd om samen te werken met Centessa om hun portfolio van innovatieve productkandidaten zo snel mogelijk aan patiënten te kunnen aanbieden", aldus Andrew Rubinstein, Managing Partner van Oberland Capital. "Onze flexibele financieringsstructuur is ontworpen om het Centessa-team in staat te stellen de maximale optionaliteit te behouden naarmate de looptijd vordert, met twee programma's die volgend jaar potentiële registratiestudies ingaan en meerdere verwachte IND's."

Meer informatie over de financiering is te vinden in het Huidige verslag van het Bedrijf op Form 8-K dat vandaag is ingediend bij de Securities and Exchange Commission. De voorgaande samenvatting van bepaalde voorwaarden van de financieringsovereenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten wordt volledig gekwalificeerd door te verwijzen naar de volledige tekst van dergelijke overeenkomsten, die als bijlagen bij ons volgende Form 10-Q zullen worden ingediend.

Over Centessa Pharmaceuticals
Centessa Pharmaceuticals plc heeft als doel effectieve nieuwe geneesmiddelen aan patiënten te bieden door de sterke punten van een op activa gericht model te combineren met de schaalvoordelen en diversificatie die kenmerkend zijn voor grotere R&D-organisaties. Het op activa gerichte model heeft betrekking op een zeer gespecialiseerd bedrijf met een unieke focus, dat wordt geleid door een team van gerenommeerde experts met kennis van de materie. De op activa gerichte bedrijfsprogramma's van Centessa variëren van de ontdekkingsfase tot ontwikkeling in de late fase en omvatten diverse therapeutische gebieden zoals oncologie, hematologie, immunologie/infectiologie, neurowetenschappen, hepatologie, pulmonologie en nefrologie. Ga voor meer informatie naar www.centessa.com.

Over Oberland Capital
Oberland Capital, een particuliere beleggingsmaatschappij met meer dan $ 2.25 miljard aan kapitaalverplichtingen sinds de oprichting, richt zich uitsluitend op beleggingen in de wereldwijde gezondheidszorg en is gespecialiseerd in flexibele beleggingsstructuren die zijn aangepast om te voldoen aan de specifieke kapitaalvereisten en strategische doelstellingen van zijn transactiepartners. Oberland Capitals brede aanbod van financieringsoplossingen omvat het genereren van inkomsten uit royaltystromen, het verwerven van toekomstige productinkomsten, het opzetten van projectgebaseerde financieringsstructuren en investeringen in traditionele schuld en eigen vermogen. Met een combinatie van diepgaande kennis van de branche en uitgebreide ervaring op het gebied van gestructureerde financiering heeft het Oberland Capital-team een geschiedenis van het creëren van waarde voor zijn transactiepartners. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Jean-Pierre Naegeli en Andrew Rubinstein.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen kunnen worden herkend aan woorden zoals "tracht", "anticipeert", "gelooft", "kan", "schat", "verwacht", "voorspelt", "stelt ten doel", "beoogt", "kan", "plant", "mogelijk", "potentieel", "streeft", "zal" en variaties van deze woorden of vergelijkbare uitdrukkingen die bedoeld zijn om toekomstgerichte uitspraken te identificeren. Dergelijke verklaringen in dit persbericht die geen verklaringen van historische feiten zijn, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met betrekking tot het vermogen van het Bedrijf om belangrijke geneesmiddelen aan patiënten te leveren; ons bedrijfsmodel waarin de activa centraal staan en de beoogde voordelen en baten daarvan; plannen voor onderzoek en klinische ontwikkeling, waaronder met betrekking tot onze productkandidaten, hun therapeutische potentieel en verwachte klinische studies; onze strategie; onze huidige cashpositie en runway en onze intenties en plannen met betrekking tot onze financieringsregeling met Oberland Capital, inclusief het gebruik van de opbrengsten daarvan.

Alle toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen, schattingen en prognoses gelden uitsluitend op de datum van deze uitgave en zijn onderhevig aan diverse risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk en nadelig afwijken van de resultaten die zijn vermeld in of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met ons vermogen om onze financieringsfaciliteit bij Oberland Capital te handhaven; ons vermogen om bedragen die onder deze faciliteit zijn opgenomen terug te betalen; ons vermogen om onze positie op het gebied van intellectueel eigendom te beschermen en behouden; zakelijke, reglementaire, economische en concurrentierisico's, onzekerheden, voorwaardelijke gebeurtenissen en aannames over het Bedrijf; risico's die inherent zijn aan de ontwikkeling van producten en technologieën; toekomstige resultaten van onze lopende en geplande klinische onderzoeken; ons vermogen om adequate financiering te verkrijgen voor onze geplande klinische onderzoeken en andere kosten; trends in de sector; het juridische en reglementaire kader voor de sector; risico's in verband met toekomstige uitgaven met betrekking tot ons assetgerichte bedrijfsmodel; het risico dat een of meer van onze productkandidaten niet met succes worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht; het risico dat de resultaten van preklinische onderzoeken of klinische onderzoeken geen voorspelling zijn voor toekomstige resultaten in verband met toekomstige onderzoeken; en risico's gerelateerd aan de COVID-19-pandemie, inclusief de effecten van de Delta-variant. Deze en andere risico's met betrekking tot onze programma's en activiteiten worden nader beschreven in ons meest recente kwartaalverslag op Form 10-Q en in onze andere rapporten, die bij het SEC zijn geregistreerd. Wij zijn uitdrukkelijk geenszins verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, tenzij wettelijk vereist.

Contactpersonen:

Contact voor investeerders:Mediacontacten:
Jennifer Porcelli, Head of Investor RelationsVS
Centessa PharmaceuticalsDan Budwick, 1AB
jennifer.porcelli@centessa.comdan@1abmedia.com
  
 VK/Groot-Europa
 Mary Clark, Optimum Strategic Communications
 centessa@optimumcomms.com