ForFarmers N.V.: ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2021

Lochem, 2 november 2021                               

ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2021

Kernpunten derde kwartaal 20211:

  • Volume Total Feed2: daling van -1,4%
  • Volume mengvoer: groei met 1,0%; door acquisities en autonome groei in Duitsland/Polen, daling elders
  • Brutowinst: groei met 2,6%; door acquisities en betere productmix met meer mengvoer
  • Onderliggende EBITDA: daling van -22,0%; als gevolg van significant hogere energieprijzen, ondanks structurele organisatorische kostenbesparingen.

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers :
“Ons totale volume is in het derde kwartaal gedaald als gevolg van de aanhoudend lastige marktomstandigheden. De overnames die we begin dit jaar deden en onze Poolse activiteiten realiseerden echter goede resultaten. Daardoor steeg onze brutowinst.
We hebben dit kwartaal ook voortgang geboekt met structurele kostenbesparingen als onderdeel van ons efficiencyprogramma. De stijging van de energieprijzen was echter zo substantieel dat dit tot een aanzienlijk daling van de onderliggende EBITDA heeft geleid. Hoe vooral de energieprijzen zich zullen ontwikkelen is onvoorspelbaar. Daarom spreken we geen verwachting uit over de resultaten van het vierde kwartaal 2021.
Het verder en sneller implementeren van de strategie Build to Grow, waaronder de efficiencyplannen, heeft de hoogste prioriteit. We willen onze posities versterken door M&A, in onze thuismarkten maar mogelijk ook daarbuiten. Het doel is een betere geografische balans van activiteiten te creëren.
Binnen de strategie kijken we mede gezien onze sterke balans, tevens naar alternatieven voor kapitaal allocatie. Hierover zullen we binnenkort rapporteren. Het is in dit licht tevens onze intentie om een dividend per gewoon aandeel uit te keren over 2021 dat vergelijkbaar is met het dividend over 2020. Ten slotte hebben we ook onze managementstructuur aangepast om slagvaardiger te zijn in onze lokale markten.”

  1. Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2021 worden vergeleken met het derde kwartaal 2020, tenzij anders vermeld
  1. ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)


Lees het volledige persbericht op de website.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 circa € 2,4 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.