Nyrstar NV: Advies onafhankelijke expert over de Putoptie

18 november 2021 om 07u00 CET

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) deelt vandaag mee dat het Moore Corporate Finance heeft aangesteld om een onafhankelijk expertenadvies op te stellen voor de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap (“Comité van Onafhankelijke Bestuurders”), in het kader van artikel 7:97 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”).

Het advies van de onafhankelijke expert bestaat erin om, mede gelet op de komende jaarresultaten van de Nyrstar operationele groep, het Comité van Onafhankelijke Bestuurders te adviseren bij de beoordeling van het voordeel voor de Vennootschap, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, van het al dan niet uitoefenen van een putoptie die de Vennootschap heeft met betrekking tot haar (volledige) 2% participatie in NN2 NewCo Limited (“NN2”), die de Nyrstar operationele groep aanhoudt, krachtens dewelke zij het recht heeft deze 2% participatie te verkopen aan Trafigura New HoldCo (of, naar keuze van Trafigura New HoldCo, enig ander lid van de Trafigura groep dat rechtmatig de relevante aankoop mag doen) voor een vast bedrag van EUR 20 miljoen (de “Putoptie”). De Putoptie vervalt op 31 juli 2022, onder voorbehoud van beperkte triggers die een vroegere beëindiging van de Putoptie vóór 31 juli 2022 mogelijk maken. Bij zijn beslissing over het al dan niet uitoefenen van de Putoptie zal het Comité van Onafhankelijke Bestuurders ook terdege rekening houden met eventuele onderbouwde biedingen van derden, onder meer van andere aandeelhouders van de Vennootschap dan Trafigura en/of van andere belanghebbenden en derden, die het zou ontvangen met betrekking tot de 2% participatie in NN2. Dergelijke biedingen op de 2% participatie in NN2 kunnen aan de Vennootschap worden gericht vóór 15 februari 2022. Gezien de situatie van de Vennootschap zal het vermogen van een eventuele bieder om zijn bod te voltrekken en te financieren, en het bewijs daarvan, van belang zijn. Trafigura heeft geen voorkeurrecht ten aanzien van de 2% participatie.

Door de bijstand in te roepen van een onafhankelijke expert wil het Comité van Onafhankelijke Bestuurders ervoor zorgen dat, indien en wanneer de Raad van Bestuur zou beslissen over de uitoefening van de Putoptie, het goed voorbereid is om de voorgestelde beslissing tot uitoefening te onderzoeken in overeenstemming met artikel 7:97 WVV. Naar verwachting zal de Raad van Bestuur een beslissing nemen over het al dan niet uitoefenen van de Putoptie of de mogelijke verkoop van de 2% participatie in NN2 aan een derde partij vóór de vervaldatum van de Putoptie op 31 juli 2022. Meer details over de Putoptie en de evaluatie van de uitoefening zullen te zijner tijd op de website van de Vennootschap (https://www.nyrstar.be/en/investors/results-reports-and-presentations/2021) worden geplaatst.

Over Nyrstar NV
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstar.be

Over Moore
Moore Belgium is de grootste onafhankelijke professionele dienstverlener in België. Moore Belgium biedt diensten aan op het gebied van Accountancy, Audit, Business Analytics, Business Consulting, Corporate Finance, Interim Management en Tax & Legal Services. Als lid van Moore Global – een wereldwijd accounting en consulting netwerk – assisteert Moore Belgium haar klanten in meer dan 100 landen. Meer informatie vindt u op de website van Moore Belgium: www.moore.be

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal                     anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage