Umicore kondigt wijzigingen in directiecomité en Raad van Bestuur aan

Umicore kondigde vandaag een aantal wijzigingen aan in de samenstelling van haar directiecomité met ingang vanaf 1 april dit jaar, alsook veranderingen in de Raad van Bestuur die zullen worden voorgelegd ter goedkeuring op de volgende algemene vergadering van aandeelhouders op 26 april.

Directiecomité

Marc van Sande, Executive Vice President Energy & Surface Technologies, gaat op 31 maart met pensioen na 38 dienstjaren. Marc leidde de business group door een periode van grote veranderingen en zijn technologisch en business leiderschap leverden een uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van Umicore . Voorheen bekleedde Marc verschillende sleutelposities in Umicore ; zo was hij vijf jaar Chief Technology Officer en leidde hij ook de Advanced Materials business group van toen. Hij startte zijn loopbaan bij Umicore in 1980. Marc zal met zijn talenten en rijke ervaring Umicore blijven ondersteunen als Senior Advisor van de Raad van Bestuur.

Denis Goffaux, Chief Technology Officer, zal Marc opvolgen als Executive Vice President van Energy & Surface Technologies. Denis is Chief Technology Officer sinds 2010 en kreeg de bijkomende verantwoordelijkheid voor Precious Metals Refining in 2015. Voorheen bekleedde hij opeenvolgende functies in business line en landenmanagement in China en Japan. Gedurende drie jaar was hij Umicore 's eerste algemeen directeur in Cheonan (Korea), nu één van de belangrijkste productiesites voor Rechargeable Battery Materials. Denis zal optreden als Chief Technology Officer ad interim tot de benoeming van een opvolger.

Stephan Csoma zal verantwoordelijk worden voor de volledige business group Recycling, inclusief Precious Metals Refining. Stephan werd in 2012 lid van het directiecomité, na het uitbouwen van Umicore 's advocacy-activiteiten. Sinds hij in 1992 zijn loopbaan bij Umicore startte, bouwde Stephan operationele ervaring op in China, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, alsook als business unit manager van het vroegere Zinc Chemicals.

De overige posities in het directiecomité van Marc Grynberg (CEO), Filip Platteeuw (CFO) Géraldine Nolens (Chief Counsel) en Pascal Reymondet (Catalysis) blijven ongewijzigd.

Raad van Bestuur

Tot slot heeft de Raad van Bestuur beslist om Koenraad Debackere voor te dragen als nieuw Bestuurslid, ter vervanging van Rudi Thomaes die geen hernieuwing van zijn mandaat wenste. Prof. Dr. Ir. Koenraad Debackere is aangesteld aan de K.U. Leuven sinds 1995, waar hij Technology and Innovation Management en Policy doceert. Hij heeft vele onderscheidingen gewonnen voor zijn onderzoek en wetenschappelijke uitmuntendheid en werd in 2010 bekroond met een Francqui-leerstoel in economie en bedrijfsleven. Hij brengt aanzienlijke ervaring mee als bestuurslid van wetenschappelijke en educatieve organisaties en bedrijven en zijn ervaring strekt zich uit buiten België, met raads- en bestuursposities in verschillende Europese landen.

Thomas Leysen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: "Ik wil Rudi Thomaes heel erg bedanken voor zijn engagement en belangrijke bijdrage aan de Raad van Bestuur en zijn Comités sinds 2012. Ik zal Rudi's scherpzinnige en zorgvuldig afgewogen meningen missen en namens de Raad van Bestuur wil ik hem het beste wensen. Met de benoeming van Koenraad Debackere, onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders op 26 april, en met de bijdrage van Marc Van Sande als adviseur, zullen we aanzienlijke expertise toevoegen aan de Raad van Bestuur in technologische domeinen die essentieel zijn voor het toekomstige succes van het bedrijf. Bovendien zullen de veranderingen in de verantwoordelijkheden van Denis Goffaux en Stephan Csoma hun competenties benutten en tegelijkertijd een welkome mate van continuïteit in het directiecomité bieden. Tot slot wil ik in het bijzonder Marc Van Sande bedanken voor zijn opmerkelijke bijdrage aan de transformatie van Umicore de afgelopen twintig jaar. Ik ben verheugd dat, in zijn functie als Senior Advisor van de Raad van Bestuur, mijn collega's en ikzelf zullen kunnen blijven rekenen op zijn ervaring en expertise. Ik vertrouw erop dat met deze wijzigingen de Raad van Bestuur en het Directiecomité zullen kunnen voortbouwen op een bewezen "track record" en Umicore naar het volgende niveau in haar ontwikkeling kunnen blijven brengen."

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                          +32 2 227 71 47                     marjolein.scheers@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore 's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: 'materials for a better life'.

Umicore 's industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2017 een omzet van € 12,3 miljard (inkomsten van € 2,9 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 9.700 mensen in dienst.