Ordina kondigt emissie aan

Op 1 maart 2011 presenteert Ordina haar jaarcijfers over 2010. In verband met de aangekondigde emissie heeft Ordina vandaag een beperkte reeks voorlopige cijfers over 2010 bekendgemaakt. Deze zijn niet door de accountant gecontroleerd. De gepresenteerde recurring cijfers, inclusief vergelijkbare cijfers van voorgaande kwartalen, zijn exclusief de recent verkochte deelnemingen Integer en Ormit.

De recurring omzet over het vierde kwartaal van 2010 bedroeg EUR 116,8 miljoen (Q3 2010: EUR 106,0 miljoen, Q4 2009: EUR 126,4 miljoen). De stijging van de productiviteit en omzet per werkdag, die zichtbaar werd in de eerste helft van 2010, heeft zich in het vierde kwartaal voortgezet. De tarieven zijn in het vierde kwartaal ten opzichte van het tweede en derde kwartaal stabiel gebleven. De verwachte recurring omzet over 2010 bedraagt EUR 436 miljoen en is daarmee circa 15% lager dan de omzet in 2009 (EUR 513 miljoen).

De recurring EBITDA in het vierde kwartaal van 2010 bedroeg EUR 8,8 miljoen, ten opzichte van EUR 14,2 miljoen voor hetzelfde kwartaal van 2009. De recurring EBITDA bedroeg in het derde kwartaal 2010 EUR 2,5 miljoen. Naar verwachting bedraagt de recurring EBITDA over het jaar 2010 EUR 18,1 miljoen (2009: EUR 40,4 miljoen). Het nettoresultaat over 2010 zal naar verwachting EUR 7,0 miljoen negatief bedragen.

Door de strakke sturing op werkkapitaal en de verkoop van Integer en Ormit is de nettoschuld sterk gedaald van EUR 68,2 miljoen ultimo Q3 naar EUR 43,3 miljoen ultimo Q4 (ultimo Q4 2009: EUR 37,7 miljoen). De operationele cashflow over 2010 is EUR 4,8 miljoen. Met een totale nettoschuld/ adjusted EBITDA van 2,4 (maximaal 3,5) en een interest cover ratio van 4,5 (minimaal 3,5) per eind Q4 2010, blijft Ordina binnen de met financiers overeengekomen convenanten.

Toelichting emissie 21 februari 2011
Ordina heeft in 2009 haar financieringsfaciliteiten vernieuwd. In dit kader is onder meer een achtergestelde lening afgesloten. Tevens is separaat een underwriting overeenkomst afgesloten met ING Corporate Investments, Delta Lloyd en NIBC als gevolg waarvan Ordina naar eigen inzicht de mogelijkheid heeft om tegen de dan geldende aandelenkoers, met een discount van 6%, aandelen aan hen uit te geven pro rata naar hun participatie in de achtergestelde lening. De opbrengst van de emissie zal door Ordina worden aangehouden en compenseert zodoende het cash out effect van de vierde rentebetaling uit hoofde van voornoemde achtergestelde lening. Hierdoor behoudt Ordina flexibiliteit om in voorkomend geval in te spelen op investeringskansen in de markt.

In september 2008 heeft Ordina in België E-Chain geacquireerd. Op basis van de destijds afgesproken earnout regeling zou de betaling deel in contanten, deels in aandelen Ordina N.V. geschieden. Met de afwikkeling van deze earnout is de overname van E-Chain definitief afgerond.