Ontex’ resultaten van het 1ste halfjaar: Sterke executie resulteert in aangehouden verbetering van marge en schuldgraad, wat leidt tot verhoging van de jaarvooruitzichten naar de bovenkant van de verwachting

 • 15% LFL omzetgroei, aangedreven door prijsstelling en mix;
 • Aangepaste EBITDA meer dan verdubbeld, gedreven door structurele kostenbesparingen en mix;
  Prijszetting compenseerde nadelige inflatie en wisselkoersen;
  Aangepaste EBITDA-marge voor Core Markets van 9,4% in 1ste jaarhelft, met continue verbetering over de laatste vier kwartalen tot 9,7% in het 2de kwartaal;
 • Netto financiële schuld verminderd met 24%, dankzij Mexicaanse desinvesteringsopbrengsten;
  Hefboomratio verlaagd met bijna 2 punten tot 4,5 maal, dankzij de stijging van de aangepaste EBITDA;
 • Vooruitzicht voor aangepaste EBITDA van Core Markets aan de bovenkant van de 8-10%-vork voor het jaar, en hefboomratio onder 3,75x tegen jaareinde.


Resultaten van het 1ste halfjaar 2023

 • De omzet [1] bedroeg 892 miljoen €, een verbetering van 15% op vergelijkbare basis, gedreven door dubbelcijferige prijsstijgingen in alle categorieën. Hoewel de volumes stevig stabiel waren in een zwakkere markt, met groei in Europa die de voorraadafbouw van klanten in Noord-Amerika compenseerde, verbeterde de mix, met groei in specifieke categorieën. Ondanks ongunstige wisselkoersen, steeg de omzet met 14% op jaarbasis.
 • De aangepaste EBITDA [1] bedroeg 84 miljoen €, 2,1 maal de EBITDA van de eerste jaarhelft van 2022, dankzij de mixverbetering en voortdurende structurele kostenbesparingen die de operationele kostenbasis met 5% verlaagden. De prijszetting compenseerde de bijkomende kosteninflatie en ongunstige wisselkoersen, maar waren niet voldoende om de cumulatieve kosteninflatie sinds 2021 te dekken.
  De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 9,4%, een stijging van 4,3 procentpunten op jaarbasis.
  Het bedrijfsresultaat bedroeg 36 miljoen €, vergeleken met een verlies van ‑84 miljoen € een jaar geleden, inclusief ‑11 miljoen € herstructureringskosten.
 • De winst voor de periode bedroeg een verlies van ‑19 miljoen €, vergeleken met ‑171 miljoen € in 2022. De positieve bijdrage van 2 miljoen € uit voortgezette bedrijfsactiviteiten werd teniet gedaan door het verlies van ‑21 miljoen € uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Hoewel deze laatste een aanzienlijk verbeterde aangepaste EBITDA van 23 miljoen € genereerden, 2,3 keer beter op jaarbasis, maakten ze ook ‑26 miljoen € aan kosten en waardeverminderingen op gerelateerd desinvesteringen.
 • De vrije kasstroom bedroeg 4 miljoen €, vergeleken met ‑59 miljoen € in 2022, waarbij de EBITDA-stijging investeringen in de groeiende bedrijfsactiviteit financierde, namelijk investeringsuitgaven van 44 miljoen €, evenals herstructureringsinspanningen en inflatiegedreven werkkapitaalbehoeften.
 • De netto financiële schuld verminderde met 24% over de periode tot 658 miljoen €, inclusief de opbrengst van de Mexicaanse desinvestering. De verbetering van de aangepaste EBITDA bracht de hefboomratio verder omlaag van 6,4 maal aan het begin van het jaar tot 4,5 maal einde juni.


Resultaten van het 2de kwartaal 2023

 • De omzet [1] bedroeg 446 miljoen €, een stijging van 15% op vergelijkbare basis, gedreven door prijsstijgingen met dubbele cijfers, inclusief bijkomende sequentiële prijzen in het kwartaal. De volumes stegen voornamelijk in geselecteerde productcategorieën. Ondanks ongunstige wisselkoersen, steeg de omzet met 13% op jaarbasis.
 • De aangepaste EBITDA [1] bedroeg 43 miljoen €, een stijging van 129%. De prijzen compenseerden de bijkomende kosteninflatie in het kwartaal en de ongunstige wisselkoersen. Maatregelen om de operationele kosten te verlagen leverden sterke resultaten op, waardoor de operationele kosten met bijna 6% werden verlaagd.
  De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 9,7%, een stijging van 4,9 procentpunten jaar op jaar, en 0,6 procentpunten kwartaal op kwartaal.
  Het bedrijfsresultaat bedroeg 19 miljoen €, vergeleken met ‑85 miljoen € een jaar geleden, inclusief herstructureringskosten.


2023 vooruitzichten

Ondanks dat de macro-economische omgeving onzeker blijft, heeft Ontex stevige resultaten in het eerste halfjaar afgeleverd, en daarom verhoogt ze haar jaarvooruitzichten naar de bovenkant van de eerder aangegeven verwachting. Ontex verwacht nu:

 • Groei van de omzet van Core Markets met hoge enkelvoudige cijfers, waardoor de in 2022 gerealiseerde verbetering wordt geconsolideerd en de portefeuille verder in evenwicht wordt gebracht;
 • Aangepaste EBITDA-marge van Core Markets aan de bovenkant van de eerder aangegeven vork van 8% tot 10%;
 • Beëindigde bedrijfsactiviteiten verder positief bij te dragen aan aangepaste EBITDA en vrije kasstroom;
 • De hefboomratio tegen het einde van het jaar teruggebracht tot minder dan 3.75 maal, waarbij verbetering van de winstgevendheid en kasstroomdiscipline een aandachtspunt blijft.


Citaat van de CEO

Gustavo Calvo Paz, Ontex ’ CEO, verklaarde: “We leverden vier kwartalen van sequentieel EBITDA-herstel, gedreven door strenge uitvoering van kostenbesparingen en gedisciplineerde prijszetting om kosteninflatie tegen te gaan. Dit is verheugend en benadrukt het potentieel van ons bedrijf. Op het gebied van strategie en balans boekten we vooruitgang in de heroriëntering van onze activiteitenportefeuille, wat leidde tot een lagere schuld, en de stijging van de EBITDA bracht een verbeterde schuldgraad teweeg. In combinatie met de verlenging van de looptijden van onze bankfinanciering resulteert dit in een gezondere balans. Ik wil zowel de medewerkers van Ontex bedanken omdat ze de versnelde uitvoering van onze strategische plannen omarmen, alsook onze andere belanghebbenden voor hun steun en geloof in de ommekeer van Ontex . Deze vroege successen zijn een grote inspiratie voor ons allemaal om deze reis voort te zetten, en Ontex terug te brengen naar een leidende positie als voorkeurspartner voor persoonlijke hygiëneproducten in de retail- en gezondheidszorgsector.


[1] De gerapporteerde winst- & verliescijfers geven voortgezette bedrijfsactiviteiten weer, d.w.z. de Core Markets. Vanaf 2022 worden Emerging Markets (ongeveer 30% van de omzet), gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, als gevolg van de strategische beslissing om deze bedrijfsactiviteiten te verkopen.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle vergelijkingen op jaarbasis, en voor de omzet specifiek op vergelijkbare basis (LFL of Like-Like), i.e. bij constante wisselkoersen en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten. Definities van alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn verderop in het document te vinden.BELANGRIJKSTE FINANCIËLE GEGEVENS VAN HET 2DE KWARTAAL EN 1STE HALFJAAR


Kernindicatoren

KernindicatorenTweede KwartaalEerste Halfjaar
in miljoen €20232022%% LFL20232022%% LFL
Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)
Omzet445,9395,9+13%+15%891,8780,6+14%+15%
Baby Care201,5178,0+13%+15%396,6354,4+12%+12%
Adult Care176,9156,6+13%+16%359,9305,7+18%+19%
Feminine Care61,752,7+17%+18%123,0105,3+17%+17%
Aangepaste EBITDA43,218,8+129% 83,839.7+111% 
Aang. EBITDA marge9,7%4,8%+4,9pp 9,4%5,1%+4,3pp 
Bedrijfsresultaat18,6-85,5-122% 35,6-84,5-142% 
Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) [1]
Omzet131,3202,4-35%+13%337,1371,1-9%+15%
Aangepaste EBITDA7,85,9+30% 22,89,7+135% 
Aang. EBITDA marge5,9%2,9%+3,0pp 6,7%2,6%+4,1pp 
Bedrijfsresultaat-15,2-62,2-76% (2,8)(59,3)-95% 
Totale Groep [1]
Omzet577,3598,3-4%+14%1,228.91,151.7+7%+15%
Aangepaste EBITDA50,924,8+106% 106,649,4+116% 
Aang. EBITDA marge8,8%4,1%+4,7pp 8,7%4,3%+4,4pp 
Bedrijfsresultaat3,4-147,7-102% 32,8-143,8-123% 

Kerncijfers    Eerste Halfjaar
in miljoen €    20232022% 
Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)
Aangepaste winst van de periode12,2-11,2+209% 
Aangepaste winst per aandeel (in €)0,15-0,14+209% 
Winst/(Verlies) van de periode2,1-99,7+102% 
Gewone winst per aandeel (in €)0,03-1,23+102% 
Totale Groep [1]
Winst/(Verlies) van de periode-19,2-171,4+89% 
Gewone winst per aandeel (in €)-0,24-2,12+89% 
Investeringsuitgaven(44,4)-27,0-64% 
Vrije kasstroom4,3-58,9+107% 
Netto financiële schuld [2]657,9867,4-24% 
Hefboomgraad [2]4,5x6,4x-1,9x 

[1] De jaar-op-jaar vergelijking van Emerging Markets en de Totale Groep wordt beïnvloed door de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in mei. De LFL-vergelijking is gecorrigeerd voor deze perimeterreductie.

[2] Balansgegevens worden vergeleken met het begin van de periode, d.w.z. juni 2023 versus december 2022.

Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) jaar-op-jaar evolutie

Omzet2022Volume/Prijs2023Wissel-
2023
in miljoen € mix LFLkoers  
Tweede kwartaal395.9+7.3+51.1454.3-8.4445.9
Eerste halfjaar780.6+6.8+109.4896.7-4.9891.8


Aangepaste EBITDA2022Volume/Grond-Operat.Operat.VAA/Wissel-
2023
in miljoen € mix/prijsstoffenkostenbesparingOverigekoers  
Tweede kwartaal18,8+53,6-31,2-6,5+19,6-0,6-10,643,2
Eerste halfjaar39,7+116,4-69,6-23,7+35,2-1,8-12,483,8OVERZICHT VAN DE 1STE HALFJAARRESULTATEN VAN DE VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN


Omzet van Core Markets

De omzet bedroeg 892 miljoen €, wat een stijging betekent van 15% op vergelijkbare basis ten opzichte van de eerste helft van 2022, gedreven door dubbelcijferige prijsstijgingen in alle activiteiten. In babyverzorgingsproducten groeide de omzet op vergelijkbare basis met 12%, dankzij de aanhoudende volumegroei van babybroekjes in Europa. In de volwassenenzorg bedroeg de omzetgroei 19% op vergelijkbare basis, met vooral een sterke groei in het gezondheidszorgkanaal. De omzet in vrouwelijke verzorging groeide op vergelijkbare basis met 17%. Ondanks ongunstige wisselkoersen, steeg de totale omzet met 14% op jaarbasis.

Volume- en mixveranderingen waren positief, met een stijging van 1%. Behalve in de volwassenenzorg is de algemene vraag in Europa gedaald. Huismerken wonnen echter marktaandeel, wat voor deze resulteerde in een globaal vlakke evolutie. Ontex deed het beter dan dit in alle categorieën in Europa. De volumes van Ontex in Noord-Amerika waren lager op jaarbasis. Voorraadvermindering bij bepaalde lifestyleklanten had immers een impact op de volumes en de mix, vooral in het eerste kwartaal.

De prijzen waren gemiddeld 14% hoger dan vorig jaar, met dubbelcijferige prijsstijgingen in alle categorieën en in de grotere regio's. Na de zware stijging van de grondstof- en andere kosten, heeft Ontex in de loop van 2022 gestaag prijsverhogingen doorgevoerd om de impact te verzachten. Hoewel het grootste deel van de prijsstijging op jaarbasis het effect hiervan is, bleef Ontex tijdens het jaar bijkomende prijsverhogingen doorvoeren om de cumulatieve kosteninflatie netto te verminderen.

Wisselkoersschommelingen hadden een negatieve impact van ‑1%. De jaar-op-jaar depreciatie van het Britse pond en de Australische dollar deden de appreciatie van de Amerikaanse dollar teniet.


Aangepaste EBITDA van Core Markets

De aangepaste EBITDA bedroeg 84 miljoen €, een stijging van 111% op jaarbasis en volledig te danken aan de niet-aflatende inspanningen om de kosten te verlagen en de volume- en mixverbetering. De hogere prijzen compenseerden de bijkomende kosteninflatie en ongunstige wisselkoersen. De aangepaste EBITDA marge steeg tot 9,4%, een stijging van 4,3 procentpunten op jaarbasis.

Hoewel het volume- en mixeffect op de omzet beperkt was, hadden de operationele hefboomwerking en verbetering van de productmix een positieve impact van 7 miljoen € op de EBITDA.

Operationele kostenbesparingen vertegenwoordigden een besparing van 35 miljoen €, een verlaging van de operationele kostenbasis met ongeveer 5%. Inkoopinitiatieven en operationele efficiëntie waren de belangrijkste drijfveren achter de verbetering. De VAA-kosten bleven ondanks extra inflatie op 9% van de omzet.

De kosteninflatie woog zwaar op de jaar-op-jaarvergelijking, met een negatieve impact van 70 miljoen € door grondstofprijsverhogingen, vooral voor fluff en superabsorberende polymeren, en 24 miljoen € van andere bedrijfskosten, inclusief looninflatie. Hoewel de jaar-op-jaar stijging afneemt, steeg de totale kostenbasis met bijna 15% ten opzichte van de eerste helft van 2022, ten gevolge van de verdere stijging in het tweede halfjaar en bepaalde contractvernieuwingen aan het begin van dit jaar.

De sterke prijszetting droeg op jaarbasis 109 miljoen € bij. Hoewel dit de extra kosteninflatie ten opzichte van vorig jaar meer dan compenseerde, is het niet voldoende om de cumulatieve kostenstijging sinds het begin van de inflatiegolf in 2021 te compenseren. Daarom zijn verdere aanpassingen vereist, waaronder selectieve prijsverhogingen.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto negatieve impact van ‑12 miljoen €, aangezien de negatieve impact op de omzet werd verergerd door het jaar-op-jaar appreciatie-effect van de US dollar op de kosten.OVERZICHT VAN DE 2DE KWARTAALRESULTATEN VAN DE VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Omzet van Core Markets

De omzet bedroeg 446 miljoen €, een stijging van 15% op vergelijkbare basis, gedreven door prijszetting in de verschillende categorieën. In babyverzorgingsproducten groeide de omzet met 15% op vergelijkbare basis, ondersteund door de stijging van de verkoop van babybroekjes en een verbetering van de verkoop van open luiers in Europa. In de volwassenenzorg bedroeg de omzetgroei 16% op vergelijkbare basis, met een stevige vraag in alle productgroepen, zowel in de gezondheidszorg als in de retailkanalen. De omzet in vrouwelijke verzorging groeide op vergelijkbare basis met 18%, voornamelijk ondersteund door volumegroei in tampons. Inclusief ongunstige wisselkoersen was de totale omzetgroei jaar op jaar 13% hoger, in lijn met het eerste kwartaal.

Volume en mix hadden een positieve netto-impact van 2%. In Europa is de totale markt dalende, behalve in de volwassenenzorg. Huismerken bleven marktaandeel winnen, wat resulteerde in stabiele cijfers, en Ontex deed het beter in alle categorieën in Europa. De volumes van Ontex in Noord-Amerika waren lager in het kwartaal als gevolg van de aanhoudende voorraadafbouw bij bepaalde lifestyleklanten, maar het effect is minder uitgesproken dan in het eerste kwartaal.

De prijzen waren gemiddeld 13% hoger dan vorig jaar, met dubbelcijferige prijsstijgingen in alle categorieën en in alle grote regio's, volgend op de substantiële stijging van de grondstof- en andere kosten. Hoewel het merendeel van de prijzen in het kwartaal het effect is van de prijzen die in de vorige kwartalen zijn ingevoerd, bleef Ontex aanvullende sequentiële prijzen doorvoeren om de cumulatieve kosteninflatie in het kwartaal tegen te gaan. De jaar-op-jaarstijging van de prijzen is minder uitgesproken dan in het eerste kwartaal, aangezien de uitrol in 2022 gedurende het jaar geleidelijk verliep en daarbij al hogere prijzen in het tweede kwartaal van 2022 werden gerealiseerd.

Wisselkoersschommelingen hadden een negatieve impact van ‑2%, aangezien het Britse pond, de Australische dollar en vooral de Russische roebel in die periode jaar op jaar in waarde daalden.


Aangepaste EBITDA van Core Markets

De aangepaste EBITDA van Core Markets bedroeg 43 miljoen €, een stijging van 129% op jaarbasis, gedreven door volumegroei en de bijzonder sterke resultaten van kostenbesparingsmaatregelen. De prijsstijgingen compenseerden de bijkomende kosteninflatie en de ongunstige wisselkoersen. Vergeleken met het eerste kwartaal steeg de aangepaste EBITDA met 6%. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 9,7%, met 4,9 procentpunten jaar op jaar en 0,6 procentpunten kwartaal-op-kwartaal.

Het volume- en mixeffect op de EBITDA was 2 miljoen € en grotendeels volumegedreven.

Operationele kostenbesparingen vertegenwoordigden 20 miljoen €, een verlaging van de operationele kostenbasis met bijna 6%. Inkoopinitiatieven, operationele efficiëntie en vermindering van productie-afval waren de belangrijkste drijfveren achter de verbetering. Hoewel licht gestegen, in lijn met de inflatie, werden de VAA-kosten in verhouding tot de omzet op 9% gehouden, net als in het eerste kwartaal.

De kosteninflatie woog zwaar op de jaar-op-jaarvergelijking. Er kwam 31 miljoen € extra kost van grondstoffen, namelijk voor fluff en superabsorberende polymeren, en 7 miljoen € van andere bedrijfskosten, waaronder looninflatie. Hoewel de stijging op jaarbasis sinds het vierde kwartaal van 2022 vertraagt, steeg de totale kostenbasis nog steeds met meer dan 10% op jaarbasis en bleef deze stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal.

De voortgezette prijsinspanningen droegen jaar op jaar 51 miljoen € bij. Hoewel dit de extra inputkosteninflatie ten opzichte van vorig jaar ruimschoots compenseerde, dekt het niet de cumulatieve kostenstijging sinds het begin van de inflatiegolf in 2021, en dit in alle markten en categorieën. Daarom blijven aanpassingen nodig, inclusief selectieve prijsstijgingen.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto negatieve impact van ‑11 miljoen €, gezien de negatieve impact op de omzet werd vergroot door de netto blootstelling aan de Amerikaanse dollar die nadelig bleef.FINANCIEEL OVERZICHT VAN HET 1STE HALFJAAR


Resultatenrekening

De afschrijvingen stegen met 4% tot ‑36 miljoen €, een weerspiegeling van de aanhoudende investeringen in groei.

EBITDA aanpassingen werden aangebracht voor in totaal ‑13 miljoen €. Deze dekken vooral ‑11 miljoen € herstructureringskosten af, die nodig waren om de Europese kostenstructuur verder te optimaliseren. Dit is te vergelijken met EBITDA-aanpassingen die werden gemaakt voor ‑90 miljoen € in de eerste helft van 2022, die toen vooral dienden om aanzienlijke niet-contante bijzondere waardeverminderingen op de Russische activa af te dekken.

De netto financiële kosten bedroegen ‑25 miljoen €, ‑3 miljoen € meer dan in de eerste helft van 2022, als gevolg van hogere rentetarieven op de schuld aan variabele rente, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door gunstige wisselkoerseffecten.

De inkomstenbelasting bedroeg ‑9 miljoen €, vergeleken met een positieve 7 miljoen € een jaar geleden, toen de winst vóór belastingen negatief was. Het intrinsieke belastingtarief is relatief hoog aangezien de geografische mix van inkomsten niet toelaat om alle lokale verliezen te erkennen.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten genereerden een verlies van ‑21 miljoen € over de periode, vergeleken met ‑72 miljoen € een jaar geleden. De aangepaste EBITDA bedroeg 23 miljoen €, een verbetering van 135%, waarvan de Mexicaanse activiteiten het merendeel uitmaakten in de vier maanden vóór de afronding van hun desinvestering. Hoewel de bijdrage van de resterende activiteiten in Brazilië en het Midden-Oosten relatief lager was, boekten ze een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de verliezen in 2022. De volumes daalden lichtjes, gecompenseerd door een verbetering van de mix. Er werden EBITDA aanpassingen doorgevoerd voor ‑26 miljoen €, voornamelijk aanpassingen door niet-contante bijzondere waardeverminderingen van ‑13 miljoen € op de activa in het Midden-Oosten en ‑11 miljoen € kosten verbonden aan de desinvestering van de Mexicaanse activa. De financiële kosten bedroegen ‑8 miljoen €, iets meer dan het jaar voorheen, als gevolg van hogere rentevoeten, terwijl de belastingen ‑10 miljoen € bedroegen, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor, in lijn met de hogere winstgevendheid. Hyperinflatie in Turkije had een negatief effect van ‑7 miljoen € op de resultaten.

De aangepaste winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 12 miljoen €, vergeleken met een verlies van ‑11 miljoen € in 2022, wat het herstel van de aangepaste EBITDA weerspiegelde, die de hogere financiële en belastinglasten ruimschoots compenseerde. Inclusief herstructureringskosten en de bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten, bedroeg het verlies voor de periode voor de Totale Groep ‑19 miljoen €, vergeleken met ‑171 miljoen € een jaar eerder, toen de winstgevendheid lager was en significante niet-contante bijzondere waardeverminderingen werden opgenomen in voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten. De aangepaste winst per aandeel van de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,15 €, vergeleken met -0,14 € in 2022. De gewone winst per aandeel van de Totale Groep bedroeg -0,24 €, vergeleken met -2,12 € in 2022.


Kasstroom

De investeringsuitgaven bedroegen ‑44 miljoen €, wat neerkomt op 3,6% van de totale groepsomzet, vergeleken met 2,3% in de eerste helft van 2022. Ongeveer twee derde van de investeringen heeft betrekking op expansie in Europa en Noord-Amerika, evenals op innovatie en kostenbesparende maatregelen in de Totale Groep. Hoewel er nog steeds een strikt kapitaalbeheerbeleid wordt toegepast, wordt een verdere stijging van de investeringsuitgaven verwacht om de transformatieplannen van Ontex te ondersteunen. De stijging van het investeringstempo benadert het genormaliseerde tarief van 4% voor Ontex .

De vrije kasstroom bedroeg 4 miljoen €, vergeleken met ‑59 miljoen € in de eerste helft van 2022. De kasstroomgeneratie uit de sterk verbeterde aangepaste EBITDA, na aftrek van ‑12 miljoen € aan contante belastingen, liet toe om de stijging van de investeringsuitgaven te financieren, evenals ‑21 miljoen € werkkapitaalbehoeften en ‑14 miljoen € contante uitgaven voor herstructurerings- en juridische kosten.


Balans

Het werkkapitaal voor de Totale Groep aan het einde van de periode bedroeg 125 miljoen €, wat een daling van 51 miljoen € is ten opzichte van eind 2022, grotendeels te wijten aan de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten. De behoefte aan werkkapitaal in de overblijvende bedrijfsactiviteiten nam toe als gevolg van de impact van hogere prijzen voor grondstoffen en eindproducten, en een lichte toename van het aantal dagen uitstaande voorraad. Het werkkapitaal omvat ook de tegeldemaking van handelsvorderingen door middel van factoring voor 188 miljoen €, tegenover 192 miljoen € aan het einde van 2022.

De netto financiële schuld van de Totale Groep bedroeg 658 miljoen € aan het einde van de periode, inclusief leaseverplichtingen van 129 miljoen €. De daling ten opzichte van 867 miljoen € aan het begin van het jaar is volledig toe te schrijven aan de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten begin mei, toen 237 miljoen € aan opbrengsten werd ontvangen van de overnemer, na aftrek van reeds betaalde transactiekosten. De uitgestelde opbrengsten van 40 miljoen €, die nog verschuldigd zijn binnen de komende vijf jaar, werden geboekt als langlopende vorderingen. De betalingen’ voor financiering bedroeg ‑33 miljoen €, bestaande uit ‑26 miljoen € voor netto interestbetalingen en ‑7 miljoen € voor andere financiële kosten. Deze laatste omvatten zowel afdekkingskosten als transactiekosten komend van de heronderhandelde doorlopende kredietfaciliteit en de vervroegde aflossing van de termijnlening van 220 miljoen €.

De hefboomratio van de Total Groep aan het einde van de periode was 4,5 maal de aangepaste EBITDA van de afgelopen twaalf maanden, die nu de bijdrage van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten uitsluit. De verbetering tegenover 6,4 maal aan het begin van het jaar, is gebaseerd op de aanzienlijke stijging van de aangepaste EBITDA.

De bruto financiële schuld van de Totale Groep daalde van 1.076 miljoen € tot 835 miljoen €. De termijnlening van 220 miljoen € werd afgelost met de opbrengst van de Mexicaanse bedrijfsdesinvestering. Leasecontracten waren 129 miljoen €, iets lager dan de 138 miljoen € aan het begin van het jaar. Het gebruik van de revolving kredietfaciliteit bleef grotendeels ongewijzigd op 116 miljoen €. Dit dekt voornamelijk tijdelijke mismatches in de geografische geldverdeling van de kaspositie van 177 miljoen €. De kredietfaciliteit werd verlengd tot december 2025 met een maximum van 269 miljoen € tot juni 2024 en 242 miljoen € tot de vervaldag. De onderhoudsconvenanten van de kredietfaciliteit zijn herzien en vereisen o.a. dat de hefboomratio aan het eind van het jaar niet meer dan 4,25 keer bedraagt. Daarnaast bestaat de hoofdcomponent van de bruto financiële schuld uit de obligatielening van 580 miljoen € met vervaldatum in juli 2026 met een vaste rente van 3,5%.

Vanaf 2022 worden de Emerging Markets bedrijfsactiviteiten gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop. De nettowaarde hiervan (activa minus gerelateerde verplichtingen) daalde van 404 miljoen € aan het begin van het jaar tot 129 miljoen € aan het einde van de periode, als gevolg van de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten en de verkoop van enkele kleinere activa.
Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex ’ toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde resultaten. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstgerichte verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en er moet hier geen vertrouwen aan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor om transparant te zijn. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.


Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en de bijbehorende financiële informatie van Ontex Groep NV voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig een besluit van de raad van bestuur van 27 juli 2023.


Audiowebcast

Het management zal een audiowebcast organiseren voor beleggers en analisten op 28 juli 2023 om 12:00 CEST / 11:00 BST. Een kopie van de presentatie zal beschikbaar zijn op ontex.com.

Klik op onderstaande link om de presentatie bij te wonen vanaf uw laptop, tablet of mobiel apparaat. Het geluid wordt gestreamd via uw geselecteerd apparaat, dus zorg ervoor dat u een hoofdtelefoon of uw volume aan staat.

https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20230728_1

Een volledige opname van de presentatie zal beschikbaar zijn op dezelfde link kort na afloop van de live presentatie.


Financiële kalender

 • 27 oktober 2023   Resultaten van het 3de kwartaal 2023
 • 8 februari 2024     Resultaten van het 4de kwartaal en volledige jaar 2023
 • 3 mei 2024            Algemene jaarlijkse aandeelhoudersvergadering


Vragen


Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke hygiëneproducten en ‑oplossingen voor retailers en de gezondheidssector, met expertise in babyverzorging, vrouwelijke verzorging en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestylemerken en Ontex-merken. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.500 mensen tewerk en is aanwezig in 21 landen, met het hoofdkantoor in Aalst, België. Ontex is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, bezoek ontex.com of volg Ontex op LinkedIn, Meta , Instagram en YouTube.


ONTEX GROEP NV              
Korte Keppestraat 21 – 9320 Erembodegem (Aalst) – België      
0550.880.915 RPR Gent – Divisie Dendermonde

Bijlage