Fidelity voor dan 3% in Umicore

Op 18 september, heeft Fidelity Management and Research LLC (FMR) de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 13 september 2012 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden, en op dat ogenblik 3,34% van Umicore ’s aandelen en stemrechten bezat.

De aandelen toegeschreven aan FMR LLC komen voort uit verschillende fondsen voor collectieve belegging die beheerd worden door Fidelity Management & Research Company, Pyramis Global Advisors LLC en Pyramis Global Advisors Trust Company. Deze entiteiten zijn filialen van, of worden gecontroleerd door FMR LLC. Deze fondsen voor collectieve belegging hebben FMR LLC het discretionair recht toegekend het stemrecht van aandelen uit te oefenen in overeenstemming met het beleid van de Raad van Bestuur van FMR LLC inzake stemmen per volmacht. FMR LLC is een niet gecontroleerde onderneming.