BMO: gunstige vooruitzichten voor risicovolle beleggingen

MO Global Asset Management brengt vandaag zijn rapport Global Investment Forum 2018 uit. Hierin is een gedetailleerde visie te vinden op kernthema's en asset allocatie, afkomstig van zijn investeringsmanagers, economen en strategen van over de hele wereld.

Het Global Investment Forum-rapport laat het dagelijkse marktrumoer voor wat het is en focust zich op wat de markten beweegt op de middellange termijn.

Basisscenario:

Wereldeconomie goed in vorm

Ondanks de recente marktcorrectie vindt BMO Global Asset Management dat de wereldeconomie in een goede conditie verkeert, wat naar verwachting zal worden weerspiegeld in de aandelenmarkten. De wereldwijde economische opleving is al een tijd aan de gang, maar oppervlakkig van aard en de inflatoire druk is daarbij gematigd gebleven. Dit creëert een vruchtbare omgeving voor aandelen en andere risicovolle activa.

Recessie in de VS onwaarschijnlijk

Hoewel een vertraging van de economische groei in de VS onvermijdelijk is, gelet op het straffe tempo waarin de economie dit jaar is gegroeid, vindt BMO Global Asset Management het onwaarschijnlijk dat er in 2020 een Amerikaanse recessie zal plaatsvinden, zoals sommigen voorspellen. De afbrokkelende macht van vakbonden en voortgaande bedrijfsconcentratie zetten een rem op de loonstijgingen. De toenemende populariteit van immateriële activa als goodwill, merkwaarde en intellectuele eigendom, die niet fysiek van aard zijn, betekent dat het aanbod snel kan inspelen op de sterke vraag zonder de inflatie onder druk te zetten.

Lot Britse economie in handen van politici

De Britse financiële markten zijn zeer gevoelig voor berichtgeving over de Brexit. Het rapport van het Global Investment Forum concludeert dat een deal in het belang is van zowel het VK als de 27 landen van de Europese Unie. Dat maakt hem nog niet zeker, maar wel tot een zeer waarschijnlijk scenario. Dit zou waarschijnlijk een aanzienlijke stijging van het Britse pond veroorzaken. Daardoor zou de waarde in het VK van de buitenlandse inkomsten van Britse bedrijven wel verminderen, zodat de FTSE 100 zou verzwakken in dit verder positieve scenario.

Europa nog steeds op schema

De groei in Europa viel dit jaar tegen, maar de eurozone groeit nog steeds boven-trendmatig, de werkloosheid daalt en de dreiging van deflatie is afgewend. Dit betekent dat de Europese Centrale Bank (ECB) eindelijk kan beginnen de monetaire steun aan de regio af te bouwen door haar aankoopprogramma aan het eind van dit jaar te beëindigen en de rentetarieven langzaam te verhogen vanaf hun negatieve niveau, waarschijnlijk ergens in de tweede helft van 2019. Hoewel de onvrede in Italië over de EU een aanzienlijk risico oplevert, staat de economie van de regio nu stevig genoeg op zijn benen om bestand te zijn tegen de geleidelijke vermindering van de ongeëvenaarde monetaire steun.

Kansen keren voor opkomende markten

Hoewel er op korte termijn uitdagingen zijn in de opkomende markten, zoals de vrees voor een handelsoorlog, politieke problemen, een sterkere Amerikaanse dollar en stijgende Amerikaanse rentetarieven, gelooft BMO Global Asset Management dat deze markten geweldige investeringsmogelijkheden bieden voor de langere termijn. De leeftijdsopbouw van de bevolking is er aantrekkelijk en de mogelijkheid om met technologie grote stappen vooruit te zetten op gebieden als onderwijs, financiën en landbouw maakt wereldwijde groei mogelijk. Er blijft niettemin ruimte voor een verbetering van het bestuur, die opkomende markten beter bestand kan maken tegen een financiële neergang en de efficiëntie van hun aandelenmarkten kan vergroten. Bedrijven in opkomende markten hebben nog altijd de wind tegen, maar de assets zijn goedkoop en bieden goede mogelijkheden voor wie selectief opereert.

Jitzes Noorman, Delegated CIO van BMO Global Asset Management: “We zien vooral kansen op goede returns bij aandelen in opkomende markten, ondanks de malaise waarin die de afgelopen periode verkeerden. De problemen in landen als Turkije, Brazilië en Argentinië domineren het nieuws, maar gemiddeld genomen is er in de emerging markets geen sprake van structurele problemen. De verwachting is intussen dat de economische groei er zal versnellen, tot 5 procent. Daarmee nemen de opkomende markten duidelijk afstand van de ontwikkelde markten. Ook het waarderingsverschil ten opzichte van ontwikkelde markten is toegenomen ten gunste van opkomende markten. Dat maakt aandelenbeleggingen, ondanks alle risico’s, er toch aantrekkelijker dan in de volwassen markten.”

Handelsoorlogen verwateren

BMO Global Asset Management is van mening dat wereldwijde handelsoorlogen een beperkte impact op de wereldeconomie zullen hebben. Chinese bedrijven zullen waarschijnlijk het zwaarst worden getroffen, maar de uitvoer van China naar de VS maakt slechts een klein deel uit van het bbp en zal zijn weg vinden naar andere markten, zeker als het 25%-tarief doorgaat. Importtarieven zullen een bescheiden negatief effect hebben op de Amerikaanse groei en een opwaartse druk uitoefenen op de Amerikaanse inflatie. Gezien de sterke prestaties van de Amerikaanse economie zal de algehele impact echter relatief beperkt blijven. De recent gesloten handelsovereenkomst tussen de VS, Canada en Mexico geeft steun aan de opvatting dat de regering-Trump geen complete handelsoorlog wil, maar zich focust op China.

Steven Bell, Chief Economist van BMO Global Asset Management: "De kernthema's die worden beschreven in het rapport van het Global Investment Forum staan centraal bij de onderbouwing van onze investeringsbeslissingen. Wij zijn van mening dat het wereldwijde economische herstel zich verder zal voortzetten, ook al normaliseert het monetaire beleid langzamerhand en hebben sommige economieën bijna hun volledige capaciteit bereikt. We verwachten dat de bedrijfswinsten gezond zullen blijven en dat de rendementen blijven stijgen. De komende vijf jaren zullen waarschijnlijk worden gekenmerkt door een eind aan de recente periode van 'gesynchroniseerde groei' van de wereldeconomie en een terugkeer naar losgekoppelde groeipercentages. '