AllianzGI: Beleggers kunnen nog altijd vertrouwen op bedrijfswinsten

De afgelopen weken hebben de financiële markten flinke dreunen om de oren gekregen. Zo werd de investeringsactiviteit in sommige regio’s teruggeschroefd, vooral in China. Tal van politieke kwesties, zoals het Italiaanse begrotingsontwerp, het handelsconflict tussen de VS en China en Brexit zijn nog steeds niet opgelost. Maar ondanks deze uitdagende omstandigheden kunnen beleggers in aandelen nog altijd vertrouwen op een sterke stijging van de bedrijfswinsten, stelt Stefan Rondorf, senior investeringsstrateeg bij AllianzGI,

“Bedrijven, met name Amerikaanse, zien hun inkomsten gestaag stijgen sinds het voorjaar van 2016; de Amerikaanse winstgroei bedroeg recent zelfs aanzienlijk meer dan 20%. Europese en Japanse bedrijven boekten vaak ook een tweecijferige winstgroei. De toename van de winst werd onder meer ondersteund door een krachtige wereldwijde groei, een expansief monetair beleid en, over het algemeen, stabiele financiële markten.”

Recessie

“Bedrijfsresultaten over het derde kwartaal roepen nu de vraag op of de piek in de winstgroei voorbij is. Op het eerste gezicht lijkt dat zo,” aldus Rondorf. “De bedrijfsrapportages laten zien dat het klimaat waarin ondernemingen moeten werken slechter wordt: lonen en tarieven stijgen en daarbij is de politieke onzekerheid toegenomen. Bovendien hebben Europese autofabrikanten te kampen met tijdelijke productieverliezen als gevolg van nieuwe emissietestprocedures. Als gevolg hiervan hebben tal van analisten onlangs hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld. Desondanks zal de winstgroei de komende kwartalen solide blijven en het risico van een recessie lijkt de komende twaalf maanden klein. De (soms aanzienlijke) dip in cyclische aandelen, vooral in Europa en Japan, lijkt daarom overdreven. Maar beleggers moeten zich voorbereiden op verhoogde volatiliteit op de langere termijn.”