Standard Life vreest teveel schulden huishoudens

Stephaniekelly
Stephanie Kelly

Voorafgaand aan en zelfs tijdens de financiële crisis stegen de schuldniveaus in de eurozone. Schulden van huishoudens stegen van 76% van het besteedbaar inkomen in 2000 naar 100% in 2008 en piekten tot 108% in 2011. Er is sindsdien maar weinig bewijs voorhanden dat de schulden weer worden afgebouwd, schrijft Stephanie Kelly, Europees econoom bij Standard Life Investments, in haar wekelijkse nieuwsbrief. Maar zoals wel vaker het geval is met algemene data, kunnen er grote verschillen per land afzonderlijk optreden die niet direct zichtbaar zijn.

Ierland en Spanje nog altijd zorgelijk, ondanks schuldafbouw

Ierland en Spanje, landen waar de hypotheekschuld bovengemiddeld hoog was, hebben substantieel schulden afgebouwd en zijn de schuldniveaus terug naar pre-crisis niveau. In beide landen zijn de huizenprijzen enigszins hersteld van de post-crisis correctie die heeft plaatsgevonden. Maar volgens Kelly zijn de schulden van huishoudens nog dermate hoog in beide landen, dat deze wel nauwlettend in het oog gehouden moeten worden.

Oververhitting in Duitse steden

In tegenstelling tot Ierland en Spanje was Duitsland voor de crisis al bezig met het verlagen van haar schuld. Maar Duitse beleidsmakers uiten nu hun zorgen over de ongewenste bijwerking van het ruime monetaire beleid van de ECB op het gedrag van huishoudens. De hypotheekschulden lopen snel op en de huizenprijzen stijgen.

Deze liggen al 30% hoger dan in 2010, waarmee de vrees voor oververhitting wordt aangewakkerd. De sterk gestegen huizenprijzen zijn vooral zichtbaar in de Duitse steden, volgens de Bundesbank zijn woningen daar 15% tot 30% overgewaardeerd. Kelly vreest dat deze trend zich verder doorzet, gezien de combinatie van lage rente, consumentenvertrouwen en de verwachtingen voor de huizenprijzen. Er echter weinig tekenen dat er onevenwichtigheid aan het ontstaan is. De spaarzin in Duitsland ligt boven het gemiddelde van de eurozone van 17,8%.

Macroprudentiële maatregelen in Zweden en Zwitserland

En zijn andere landen waar de ongewenste gevolgen van het ruime monetaire beleid van de ECB duidelijk zichtbaar zijn. Kelly wijst met name op Zweden en Zwitserland, waar centrale banken het beleid significant verruimd hebben om stijging van de valuta te voorkomen. In Zweden, waar de schuld van huishoudens is gestegen naar 175% van het inkomen, is de hypotheekschuld na de crisis fors gestegen. Door het structurele tekort aan huizen op de markt zijn prijsstijgingen robuust. Het IMF en de Zweedse centrale bank, de Riksbank, pleiten voor macroprudentiële maatregelen waarbij het toezicht op het financiële systeem als geheel wordt versterkt, om de risico’s op de huizenmarkt te beteugelen.

In Zwitserland lijkt de groei van de hypotheekschulden af te vlakken, net als de prijsstijgingen van de woningen. Beleidsmakers zullen dit aan macroprudentiële beleidsmaatregelen toeschrijven. Desondanks blijven de hoge hypotheekschulden en huizenprijzen een risico.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.