Standard Life: economisch herstel maakt aanpassing monetair beleid noodzakelijk

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Dit jaar is positief uit de startblokken gekomen. Ontwikkelde economieën en opkomende markten hebben de stijgende lijn te pakken. De outlook voor de korte termijn is beter dan het in jaren is geweest. Het is nu aan de centrale banken om de juiste afweging te maken over welk monetair beleid het beste past bij het breed gedragen herstel van de wereldeconomie, stelt Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments, in een nieuwe Economic Outlook.

Breder dan VS alleen

Het rooskleurige economische plaatje betreft niet alleen de VS. Kapitaalinvesteringen trekken ook in Japan en Duitsland aan en in China profiteren de investeringen nog altijd van het sterk stimulerende beleid waarmee in 2016 een aanvang is gemaakt. De aantrekkende Chinese industriële activiteit is een ondergewaardeerde drijfveer voor de verbetering van de wereldeconomie, met name voor de prijzen van grondstoffen, meent Lawson.

Deflatierisico ebt weg

Positief waardeert Lawson ook het wegebbende risico van deflatie. De verwachte CPI inflatie voor de ontwikkelde economieën in 2017 is gestegen naar 1,9%, beduidend meer dan de 0,7% in 2016 en 0,3% in 2015. De trend in de kerninflatie is nogal verschillend. De gematigde loonstijging in de VS maakt een sterke opleving van de inflatie echter onwaarschijnlijk. De eurozone heeft moeite met het aanjagen van de kerninflatie omdat er nog veel overcapaciteit is. De bovenmatige trendgroei in veel markten verleent wel steun aan de inflatiedynamiek in de komende jaren.Tijd van ultraruim beleid gaat voorbij

Nu het macro-economisch klimaat verbetert en het gevaar voor deflatie lijkt te zijn afgenomen, denkt Lawson dat de tijd van lage rentes en opkoopprogramma’s voorbij is. De Fed zal dit jaar volgens hem nog tweemaal de rente verhogen (juni en september) en in december aankondigen dat de balans zal worden afgebouwd.

Het is volgens Lawson van belang te beseffen dat de krapte van het monetaire beleid niet bepaald wordt door het niveau of wijziging van de nominale rente, of het tempo waarmee assets opgekocht worden. De krapte wordt vooral bepaald door de verandering in de reële rente ten opzichte van de neutrale rente of evenwichtsrente. Een renteverhoging bij een ruim monetair beleid is mogelijk, als de verhoging niet in de pas loopt met een verandering in de inflatie of de neutrale reële rente.

Aangezien de inflatie in de meeste ontwikkelde economieën dit jaar zal oplopen, zal de reële rente dalen. Tegelijkertijd zal de aantrekkende wereldwijde economische activiteit de neutrale rente opdrijven. Volgens Lawson zullen daarom economische groei, inflatie en assetprijzen bepalend zijn voor een meer of minder accommoderend monetair beleid.

Belangrijkste risico’s

De grootste bedreiging voor het monetaire beleid van de ontwikkelde markten komt uit politieke hoek. Een grootschalige versoepeling van het begrotingsbeleid in de VS zou enkel kortstondig de groei aanjagen en leiden tot een agressieve monetaire tegenreactie in 2018. In China schuilt het grootste gevaar in een te sterke verkrapping door de Chinese centrale bank.

Beleidsmakers lijken ervan overtuigd te zijn dat de economie nu een vermindering van de steun aankan. Lawson denkt echter dat het herstel voornamelijk gedragen wordt door de huizensector en infrastructurele investeringen. Beide sectoren zullen lijden onder een verminderde stimulans. Verkrapping van het beleid kan de groei meer onderdrukken dan men in China denkt.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.