Standard Life: China moet productiviteit verbeteren

Alexwolf
Alex Wolf

Het is niet eenvoudig om de potentiële groei in opkomende markten te berekenen en al helemaal niet voor China, schrijft Alex Wolf, econoom opkomende markten bij Standard Life Investments. De potentiële groei in China is sinds de financiële crisis gedaald. Maar de structurele veranderingen in de economie maken het plaatje extra gecompliceerd. Daarnaast is er de nodige scepsis over de officiële cijfers. De consensus onder economen is dat een groeipotentieel van 5%-6% mogelijk moet zijn. Dat percentage komt goed overeen met dat van opkomende markten die eerder dezelfde transitie naar een consumptiegeleide economie hebben gerealiseerd, zoals die nu in China plaatsvindt. Maar blijft dat ook zo?

Valt de groei vol te houden?

De twee achterliggende kwartalen is de Chinese economie met 6,9% op jaarbasis gegroeid, wat past bij de opwaartse trend in de inflatiecijfers. De hogere inflatie kan erop duiden dat China eigenlijk te snel groeit. Als de potentiële groei inderdaad in de orde van grootte van 5% tot 6% ligt, hoe lang valt dit dan vol te houden? Er zijn argumenten aan te voeren dat het Chinese groeipotentieel zal gaan afnemen. De kapitaalintensieve groei liet het land beter presteren dan menig opkomende markt in dezelfde fase van ontwikkeling. Echter, het verhoogt ook de kans op ondermaatse prestaties in de toekomst, omdat het zijn potentieel voor catch-up groei sneller heeft opgebruikt.

Fundamentele verschillen met Zuid-Korea en Taiwan

Wolf geeft aan dat het vergelijken met landen die eerder een dergelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt, zoals Korea en Taiwan, zinvol kan zijn om de potentiële groei voor China in te schatten, maar er zijn twee belangrijke verschillen. Ten eerste wordt er geen rekening gehouden met de enorme structurele hervormingen die Zuid-Korea en Taiwan hebben doorgevoerd toen zij in dezelfde fase van ontwikkeling waren. Ten tweede wordt niet de impact van de schuldenlast en de demografische ontwikkeling meegenomen. De transitie in de Koreaanse en Taiwanese economie ging gepaard met belangrijke structurele hervormingen en vermindering van staatsinterventie op binnenlandse markten. Door deze hervormingen konden productiviteitsverhogingen de afname van investeringen compenseren en bleef de groei jarenlang stabiel.

De huidige situatie waarin China verkeert, is gecompliceerder dan die van Zuid-Korea en Taiwan destijds. China heeft vergelijkbare structurele tekortkomingen, maar het draagt ook een forse schuldenlast met zich mee. Als Wolf kijkt naar de groeifactoren - arbeid, kapitaal en productiviteit - dan verwacht hij dat het aantal arbeidskrachten in China aanzienlijk zal dalen en ziet hij de intensiteit van de investeringen afnemen door over-investeringen in het verleden. Hij meent dan ook dat de toekomstige groei van de Chinese economie sterk afhankelijk zal zijn van productiviteitswinst. In dit opzicht zijn hervormingen cruciaal.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.