Standard Life Investments is positief over Zweedse banken

De afgelopen jaren presteerden Zweedse banken beter dan banken in de eurozone. Ze hebben de reputatie voorzichtiger te handelen en beter gekapitaliseerd te zijn. Ook de macro-economische outlook van Zweden en de verwachtingen ten aanzien van het Zweedse monetaire beleid geven aanleiding om positief te zijn over Zweedse banken, zegt Jonathan Fearon, Investment Director Europese aandelen van Standard Life Investments.

Standard Life Investments meent dat Zweedse banken door de markt worden onderschat en heeft daarom aanzienlijke posities opgebouwd in Swedbank en Nordea. Ook is Standard Life zeer te spreken over Danske Bank dankzij haar groeiende marktaandeel in Zweden.Een van de belangrijkste redenen voor het enthousiasme van Standard Life Investments is het vooruitzicht ten aanzien van de rente. Omdat Zweedse banken goed presteerden toen de rente daalde, wordt vaak vergeten dat ze zeer gevoelig zijn voor renteverhogingen. Een renteverhoging van 1% bijvoorbeeld kan leiden tot een winstverhoging van 10-15%. Daarnaast kunnen Zweedse banken doorgaans sneller een renteverhoging doorspelen naar hun eindklanten. Bovendien zijn Zweedse banken goed in staat een ​​groter percentage van de rentestijging te pakken vanwege de meer oligopolistische structuur van de lokale markt.

Ook de macro-economische vooruitzichten voor Zweden zijn gunstig. De inflatie is nog steeds te laag en de centrale bank van Zweden, de Riksbank, zal terughoudend zijn om een verandering in het monetaire beleid door te voeren die tot een sterke appreciatie van de Zweedse kroon leidt. Echter, de neutrale rentevoet is hoger in Zweden dan in de eurozone. Dit biedt ruimte aan een verhoging van de rente op de middellange termijn. Naar verwachting zal de Riksbank volgend jaar beginnen met het verhogen van de rente. Aangezien de rente in de eurozone langer op een lager niveau verankerd blijft, zullen Zweedse banken beter presteren dan banken in de eurozone.

Afgezien van de macro-economische outlook en de verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid zijn Zweedse banken vooral aantrekkelijk omdat ze met een hoge mate van betrouwbaarheid dividend uitkeren. De eerder genoemde banken bieden een dividendrendement van ongeveer 6%.

De positieve opvatting van Standard Life Investments ten aanzien van Zweedse banken kan nog worden aangetast door strengere regelgeving. Voorgestelde nieuwe regels veranderen de wijze waarop banken risico’s beoordelen. Standard Life Investments acht echter de kans groot dat het voorstel dat nu op tafel ligt, verwatert. En zelfs als de slechtst denkbare nieuwe regels toch worden toegepast dan nog behoren Zweedse banken tot de meest winstgevende en best gekapitaliseerde banken van Europa.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.