Schroders: Van recessie-fase naar herstel-fase - welke posities moeten beleggers innemen?

De markten lijken een V-vormig herstel ingeprijsd te hebben, terwijl het herstel waarschijnlijk langer zal gaan duren. Tina Fong, strateeg bij Schroders, kijkt naar welke posities beleggers moeten innemen als de economie van de recessie-fase naar herstel-fase gaat.

Een begrip van de verschillende fases van de economische cyclus kan helpen bij de asset allocatie, meent Fong. Zij maakt daarbij gebruik van de Schroders US output gap. Eenvoudig gezegd meet de output gap het verschil tussen de werkelijke en de potentiële output van de economie (gemeten aan de hand van het BBP). Om de output gap te meten, wordt gekeken naar de werkloosheid en de bezettingsgraad ten opzichte van hun langetermijntrends.

Schroders US output gap model

Usoutputgdp

In de bovenstaande afbeelding is de cyclus stevig in de recessie-fase terechtgekomen, waarbij de outputgap in negatief gebied is gedoken. Een verschuiving naar herstel zou betekenen dat de output gap moet versmallen - dat wil zeggen, minder negatief worden - ten opzichte van drie maanden geleden. Hoewel de markt al een herstel lijkt te hebben ingeprijsd, suggereert het model dat dit waarschijnlijk in het vierde kwartaal van dit jaar zal gebeuren.

Recessie-fase

In de recessie-fase presteren bedrijfsobligaties - en in het bijzonder high yield - goed. Bedrijven werken aan herstel van de balans, markten anticiperen op herstel van de economie en bedrijfswinsten. Tegen deze achtergrond kunnen ook aandelen herstellen, maar de voorkeur van beleggers zal naar bedrijfsobligaties uitgaan in deze fase. Obligatiemarkten worden nog eens extra gestimuleerd door de ongekende opkoopprogramma’s van centrale banken.

Herstel-fase

Als het vertrouwen terugkeert, omdat de cyclus richting de herstel-fase beweegt met aantrekkende groei, maar gematigde inflatie, dan presteren aandelen beter dan obligaties. Aandelenkoersen worden niet zozeer gedreven door herwaardering, maar profiteren van de sterkere winstgroei, met name de winst per aandeel. Herwaarderingen in de markt vinden vooral tijdens de recessie-fase plaats.

Commodities profiteren niet van die aantrekkende groei. Dat komt door de achterblijvende prestaties in sectoren zoals industriële metalen en energie. Toch is er in de herstel-fase wel ruimte voor beleggers om commodities toe te voegen aan de portefeuille.

Dollar veilige haven in recessie, maar die liefde bekoelt

De ‘greenback’ is de ultieme veilige valuta voor beleggers geweest in de voorbije recessies. De Japanse yen en Zwitserse frank doen het ook relatief ten opzichte van de andere G10 valuta’s beter. In de herstel-fase bekoelt de liefde voor de dollar echter en krijgen risicovollere valuta’s de voorkeur.

Sectoren en stijl zijn doorslaggevend

In een recessie verkiezen beleggers op consumenten gerichte sectoren boven de markt. Consumentensectoren laten meestal een outperformance zien tijdens recessies omdat het beschikbare inkomen van huishoudens een impuls krijgen door de lagere inflatie, olieprijzen en rentetarieven.

Bijna alle cyclische sectoren, zoals tech, communicatie en energie, blijven achter bij de S&P500 in een recessie-fase. In de herstel-fase zijn het juist deze cyclische sectoren die de leiding nemen, met name tech en industriële aandelen.

Gekeken naar stijlen, dan doen groei- en kwaliteitsaandelen, samen met aandelen met een hoog dividendrendement, het beter. Small caps presteren dan ook beter dan large caps. Een recessie is de slechtste tijd voor waardeaandelen. In de herstel-fase wint waardebeleggen weer aan aantrekkingskracht.

Dit keer is het (iets) anders

De prestaties van de markten volgen dit keer een iets ander patroon vergeleken met eerdere recessies. Met name Amerikaanse staatsobligaties doen het nu beter dan aandelen en high yield. Commodities presteren dit keer uitzonderlijk slecht, maar dat komt door de extreme prijsdalingen. Groei doet het beter dan waarde, maar de kracht van de rendementen ligt nu wel hoger dan gemiddeld. Ongebruikelijk is wel het sterke rendement van de techsector, terwijl consumentengoederen onderpresteren.

Prestaties US assets deze recessie vergeleken met vorige recessies

Aandelenrendementen

Conclusie

In de herstel-fase kiezen beleggers doorgaans voor een hogere blootstelling aan aandelen boven obligaties. Er moet wel een winstherstel optreden. Er is een sterk argument voor obligaties, gezien het zeer ruime beleid dat de centrale banken voeren in combinatie met hun opkoopprogramma’s. Ook kan de blootstelling aan commodities meer groeien dan doorgaans het geval, met name gezien de zware onderprestaties van deze beleggingscategorie tijdens de huidige recessie. Verder kunnen beleggers overwegen om van de dollar meer richting risicovollere valuta te bewegen. Waardebeleggen blijft uitdagend, omdat de Fed de rente voor een langere tijd laag zal willen houden. Fong denkt dat beleggers een meer pro-cyclische houding in hun portefeuille kunnen aannemen tijdens de herstel-fase.