VPV Value Fund krijgt notering op Euronext Amsterdam

Sinds maandag 15 maart 2010 staat het VPV Value Fund genoteerd op de Euronext Amsterdam . VPV Bankiers beheert een mixfonds dat belegt in een overgrote deel van aandelen en daarnaast obligaties. De notering moet zorg bijdragen voor het dalen van de kosten, en de toename van het fondsvermogen. Dit werd vorig jaar al besloten door VPV Bankiers en de bewaarder Stichting Effectenbewaarbedrijf Value Fund.

Al vanaf 1995 behaalt VPV een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,3% op de value beheerrekeningen. Het fonds heeft in de kredietcrisis (2008 ) sterke klappen gehad waarin het 51% van het vermogen inleverde. Na dit grote verlies heeft VPV een comeback gemaakt waarin de resultaten weer in de plus boekten voor 67,9%. Het mixfonds heeft in totaal een fondsvermogen van 52,8 miljoen euro dat onder het beheer van dhr. Najib Nakad staat.

Het streven is vermogensgroei op de lange termijn. Terwijl het risico door de samenstelling van aandelen en obligaties beperkt blijft.

Prijs van uitgifte is op basis van de intrinsieke waarde van het VPV Value Fund berekend op 15 maart 2010 voorbeurs. Dit zal ongeveer 23 euro bedragen. De intrinsieke waarde per participatie zal per dag worden berekend. De totale kosten voor het fonds staan op 1,65%. (TER ratio)

Ontwikkelingen bij VPV
Eerder heeft VPV Bankiers zich losgekoppeld van moederbedrijf Dresdner Bank. Dat ging via een management buy out waarin de directie de aandelen heeft overgenomen.. Door de verzelfstandiging is de VPV Bank onafhankelijk. De vermogensbeheerder kan zich aan een breed publiek toegankelijk stellen waar het zelf gespecialiseerd in is, namelijk het beheren van huisfondsen.

Achter de samenwerking voor het grootste fonds met Delta Lloyd Asset Management werd ook een punt gezet. Het gezamenlijk initiatief om de Delta Deelnemingen Fonds te stoppen is een beslissing van beide partijen om zich te concentreren op de kernactiviteiten . VPV heeft hiermee te kennen gegeven om zich te richten op het beheren van individuele portefeuilles en op haar eigen huisfondsen. Delta Lloyd heeft nu sinds februari 2010, het fonds volledig onder eigen beheer.