Icesave spaarders: IJsland nu snel aanpakken

Nu de IJslanders in meerderheid ‘nee’ hebben gezegd tegen de zogenaamde Icesave deal willen de grotere Icesave spaarders dat Minister de Jager van Financiën de IJslandse regering nog deze week voor de rechter sleept. Verder praten met de IJslanders heeft wat hen betreft volstrekt geen zin. De spaarders verwachten dat een snelle, voor Nederland gunstige uitspraak, mogelijk is.

Nee
Het ‘nee’ van de IJslanders tegen de Icesave deal betekent, wat de grotere Icesave spaarders betreft, een gang naar de EFTA Surveillance Authority (ESA), de ‘waakhond’ van de European Free Trade Association. Dit samenwerkingsverband van de EU en een aantal landen, waaronder Noorwegen en IJsland, maakte het IJsland mogelijk Icesave te starten in Nederland zonder specifieke vergunning.

Discriminatie
icesavei>“Het leuke is dat de ESA al mei 2010 een ongevraagd advies heeft uitgebracht, waarin IJsland in het ongelijk wordt gesteld”, geeft Gerard van Vliet, woordvoerder van de Icesave spaarders aan. In dat advies wordt de IJslanders erop gewezen dat ze wel degelijk verantwoordelijk zijn voor het betalen van de 20.887 Euro garantie uit het IJslandse Deposito Garantie Fonds. Een Fonds dat in IJsland vrijwel leeg was bij het failliet gaan van Landsbanki, de moeder van Icesave. “Het advies geeft ook aan dat de IJslanders geen enkele reden hadden om te discrimineren tussen de eigen spaarders en de buitenlandse spaarders. Volgens de ESA kan het niet zo zijn dat de IJslanders wel de eigen spaarders hebben gecompenseerd, maar aan de andere kant stellen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor het compenseren van de buitenlandse spaarders”, verduidelijkt van Vliet, schrijver van het boek ‘Het Icesave Drama’.

Klacht bij de ESA
De grotere Icesave spaarders, verenigd in Icesaving, hebben zelf al ruim1 ½ jaar een klacht wegens discriminatie lopen bij de ESA. Die klacht weigert de ESA, tot frustratie van de spaarders, te behandelen zolang de Icesave deal nog niet rond is.
Volgens van Vliet snijdt IJsland zichzelf nu geweldig in de vingers: “De ESA kan niet anders dan stellen dat IJsland moet betalen. In dat geval wordt IJsland geconfronteerd met IJslandse rentepercentages van boven de 10%, direct te betalen”.

Gerard van Vliet
Van Vliet betwijfelt of Engeland en Nederland daar ook echt gebruik van zullen maken: “De IJslandse regering heeft de uitspraak van de ESA nodig om in eigen land een excuus te hebben de Icesave-deal toch af te sluiten. Engeland en Nederland zullen alleen al blij zijn dat die deal na 2 ½ jaar eindelijk wordt getekend.” Het ‘Nee’ van IJsland geeft de grotere spaarders de gelegenheid om bij de ESA aan te dringen om ook een uitspraak te doen op hun eigen discriminatieklacht. Van Vliet: “Eigenlijk schandalig als je beseft dat we daar al meer dan 1 ½ jaar op wachten. Fraai voorbeeld van Europees consumentenrecht dat volstrekt niet functioneert. Met een politiek die alleen maar toekijkt. Onbegrijpelijk.”