Reactie Syntrus Achmea op AFM-rapport ‘Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht’

Syntrus Achmea onderschrijft de conclusie van de AFM dat kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt moet zijn bij het uitvoeren van pensioenregelingen. De pensioenbelegger- en uitvoerder vindt tegelijkertijd dat kosten in een totaalbeeld moeten worden bezien. ,,Het gaat om ambities, rendement, risico’s én kosten’’, zegt directievoorzitter Hans Snijders van Syntrus Achmea. ,,Wij zien daarbij ook een rol weggelegd voor de wetgever en de toezichthouder.’’

Syntrus Achmea pleit al langere tijd voor een vereenvoudiging van de pensioenregelingen en de regelgeving in de pensioensector. Met name overgangs- en uitzonderingsregelingen en de complexe regelgeving zorgen voor relatief hogere uitvoeringskosten. ,,Wij vinden dat de kosten van dergelijke regelingen nadrukkelijker in de afweging moeten worden meegenomen’’, aldus Snijders. ,,Wij denken dat de balans dan vaker in het voordeel van een generieke oplossing zou uitvallen.’’

Maatregelen nodig
De overheid zou een aantal maatregelen kunnen nemen, waardoor de drempel naar een fusie voor pensioenfondsen lager wordt. Nu betalen fondsen bijvoorbeeld overdrachtsbelasting als zij hun vastgoedportefeuilles samenvoegen in een nieuw fonds. Snijders: ,,Wij vinden dat een oneigenlijke vorm van belastingheffing. De facto veranderen de eigendomsverhoudingen immers niet. Als de overheid wil komen tot meer schaalgrootte, en daarmee tot lagere uitvoeringskosten, zou zij dit soort hindernissen moeten wegnemen.’’

Syntrus Achmea laat transparantie in de kosten meewegen bij de selectie van externe managers voor het beheer van pensioenvermogen. Klanten van het interne Vermogensbeheer weten precies wat zij aan beleggingskosten kwijt zijn. Snijders: ,,Voor ons is dat vanzelfsprekend. Bij de opbouw van pensioen moet je evenwel niet alleen naar de kosten kijken. Uiteindelijk gaat het om het nettorendement. Dat moet zorgen voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later.’’