Inflatie wordt steeds nijpender, Bernanke verkeerd bezig

Inflatie is niet langer een lokaal probleem maar steeds meer een mondiaal probleem aldus professor Sylvester Eijffinger tijdens een presentatie verzorgd door Fidelity International. ”We moeten niet meer in regio’s denken maar steeds meer vanuit één gehele wereld” zo stelt de professor in een gesprek met Fondsplein.

Sylvester EijffingerDe afgelopen tijd waren de BRIC-landen de groeimotoren van de economie maar ook deze economieën maken nu een pas op de plaats door een monetair verkrappend beleid te gaan vormen. Eijffinger stelt dat de Westerse landen juist een voorbeeld zouden moeten nemen aan het monetaire conservatievere beleid van de BRIC-landen. De geldinjecties van de ECB in de PIGS-landen en de vele Amerikaanse dollars in het Amerikaanse systeem door QE1 en QE2 zorgen voor een enorme overliquiditeit en dus een collectieve geldontwaarding aldus de professor. ”Momenteel manifesteert de overliquiditeit nog niet maar dat zal zeker gaan gebeuren. Dit omdat de monetaire remweg nu eenmaal vrij lang is dus de effecten zijn pas op de langere termijn merkbaar” aldus Eijffinger.

Stijgende inflatie in het vooruitzicht
Eijffinger verwacht dat de stijgende voedsel- en energieprijzen als forse katalysatoren voor de inflatie gaan werken. Daarnaast moeten de reële wisselkoersen ook weer in hun juiste verhoudingen gebracht worden. Alle landen varen wel bij een lage eigen munt maar dit kan niet langer zo doorgaan. De VS en China geven elkaar de schuld van een te lage munt maar geen van beiden zal zijn munt losgaan laten is de verwachting van Eijffinger. Zo heeft China al zeker 30 jaar een te lage munt, hier door werd de economie nog eens extra hard gestimuleerd. Dit heeft tot veel groeiproblemen in China geleid zoals milieuproblemen en steeds grotere inkomensverschillen. Daarnaast is de kredietverlening in China ook enorm opgeblazen zodat hier een bubbel in is ontstaan.

Naast deze problemen groeit de bevolking fors zodat er steeds meer vraag komt naar grondstoffen. Dit geldt natuurlijk ook voor India. Beide landen zorgen voor een fors prijsopdrijvend effect aldus de professor. Verder gaf Eijffinger de recente looneisen van het personeel van het Duitse Volkswagen als voorbeeld aan. Bij deze autoproducent gaan de lonen met 3,2% omhoog hetgeen ook weer inflatie aan kan gaan wakkeren. Vooral omdat er snel sprake kan zijn van een haasje-over-effect. De Europese rente is voor Duitsland dus te laag en voor de Zuidelijke landen juist te hoog. ”Het beleid van een ‘one size fits all rente’ is in de praktijk dus niet hanteerbaar” aldus Eijffinger.

Optimisme over de VS is onterecht
Eijffinger is bijna net zo negatief over de staat van de Amerikaanse economie als Bill Gross van de obligatiehandelaar Pimco. (Pimco raadt aan om Amerikaanse staatsleningen te mijden). Volgens Eijffinger was QE1 (quantitative easing nummer 1) een goede zet want destijds was er sprake van een noodsituatie omdat de economie nu eenmaal dringend liquiditeit nodig had. QE2 (deze expireert in juni 2011) was echter niet nodig geweest want de overliquiditeit is nu immens aan het worden. Ben Bernanke van de FED is te bevreesd voor hyperinflatie zo stelt Eijffinger. Deze angst is vrij onterecht want er zijn in de VS amper triggers voor loon-prijsspiralen of andere prijsopduwende effecten.

Zo is de natuurlijke werkloosheid behoorlijk gestegen en dit levert lagere looneisen op. ”Ben Bernanke kan de natuurlijke werkloosheid niet omlaag brengen omdat monetaire stimulansen hier geen effect op hebben. Er is simpelweg een probleem aan de aanbodkant” aldus Eijffinger. Daarnaast hebben veel Amerikanen een negatief eigen vermogen, opwaartse prijsdruk op de consumenten- en huizenmarkten is er dan ook amper. Was voorheen de Amerikaanse arbeidsmarkt zeer mobiel (men ging makkelijk van de ene kant van de VS naar de andere kant verhuizen voor werk), is zij dat nu zeker niet meer.

Amerikaanse staatsleningen overgewaardeerd
Relatief gezien is het Amerikaanse begrotingstekort net zo groot als van de Grieken en dus is zijn de relatief hoge koersen van de Amerikaanse staatsleningen niet gerechtvaardigd aldus de professor. De Amerikaanse yieldcurves moeten zeker gaan stijgen en aan het einde van de 30-jaarscurve is er al een stijging te zien. Eijffinger verwacht dat deze versteiling zeker nog zal doorzetten ook tot de kortere looptijden.

BRIC-landen duwen de prijzen ook omhoog
Fondsmanager Andy Weir sloot zich bij de woorden van Eijffinger aan. Ook voor de komende jaren verwacht hij een oplopende inflatie vooral door stijgende looneisen in de emerging markets. Voor de BRIC-landen verwacht Weir voor het lopende jaar dan ook infatiewaarden tussen de 4 en 9%. ”De markten moeten de stijgende inflatie nog gaan inprijzen”aldus Weir. Dit betekent dus slecht nieuws voor zowel aandelen- als obligatiebezitters. Weir stelt verder dat hij van vrijwel alle inflatiecomponenten een stijging verwacht. Als belangrijkste factoren noemde Weir de kosten van voedsel, energie en huishoudelijke kosten.

Meer informatie over Sylvester Eiffinger treft op Sylvestereijffinger.com