Banken en ratingbureaus benadelen Nederlandse pensioenfondsen

Nederlandse banken benadelen stelselmatig pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Zij doen dit door voor miljarden euro's hypotheken te verkopen onder het mom dat deze onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen terwijl dat niet het geval is. Dit blijkt uit een onderzoek van medewerker Jesse Frederik van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI).

De banken verkopen hun hypothecaire vorderingen voor te hoge prijzen doordat NHG-garanties in het vooruitzicht worden gesteld die in vele gevallen niet aanwezig zijn. Pensioenfondsen en andere beleggers worden daardoor ernstig misleid en betalen veel te veel aan de banken. De verkoop gebeurt door de hypotheken in speciale BV'tjes te verpakken.

Misbruik
De bekende kredietbeoordelaars Standard & Poor, Moody's en Fitch helpen de Nederlandse banken door aan de verpakte hypotheken de hoogste ratings te geven. Nederlandse banken maken ook misbruik van de omstandigheid dat institutionele beleggers soms op grond van hun interne regels slechts mogen beleggen in papieren met de hoogste rating. Jesse Frederik: 'Kredietbeoordelaars hebben hun taak compleet verzaakt door onvoldoende onderzoek te doen naar de achterliggende hypotheken. Die voldoen vaak niet aan de voorwaarden die voor de Nationale Hypotheek Garantie gelden. Wanneer de huiseigenaar in financiële problemen komt, kan het pensioenfonds geen beroep doen op de garantie.' Jesse Frederik verbaast zich over de passiviteit van toezichthouder De Nederlandse Bank, die volgens hem van deze zaken op de hoogte moet zijn.

Niet aan de voorwaarden voldoen
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 30% van de hypotheken die Delta Lloyd met een zogenaamde NHG garantie slijt in werkelijkheid niet aan de voorwaarden voldoen en daardoor niet onder de NHG garantie vallen. De Amerikaanse hypotheekverstrekker G-MAC, die op de Nederlandse markt opereert, verkocht zelfs zogenaamd gegarandeerde hypotheken waarvan 74% niet aan de garantievoorwaarden voldeed. Uit het SOBI-onderzoek blijkt dat ook SNS Bank, Aegon , ABN AMRO, Royal Bank of Scotland en diverse andere banken bij de verkoop van hypotheken aan institutionele beleggers ten onrechte vermelden dat deze onder de NHG-garantie vallen.

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman heeft ernstige kritiek op zowel de banken die de hypotheken verkopen als op de ratingbureaus die de verkoop aanprijzen: 'In het debat over de benadeling van Nederlandse pensioengerechtigden is te veel aandacht besteed aan technische kwesties als de dekkingsgraad en te weinig aan het feit dat pensioenfondsen door de banken worden leeggehaald. Dat is niet minder geworden sinds in 2003 ook de pensioenfondsen onder toezicht van de De Nederlandsche Bank zijn gesteld.'