De impact van de technologiecrisis op de waardering van Amerikaanse bedrijfsobligaties

De markten zijn de laatste tijd volatieler geworden en één sector zat in het epicentrum : technologie. Binnen het segment van de Amerikaanse high yield bedrijfsobligaties is de Amerikaanse techsector verzwakt. Gezien de meer met schulden beladen balansen, zijn high yield obligaties namelijk gevoelig voor sectorspecifieke tegenwind.

We moeten echter voorzichtig zijn om parallellen te trekken met de recente verkoopgolf van technologie-aandelen, die verband hield met privacy-problemen. De markt voor high yield techobligaties kreeg te maken met heel wat specifieke verhalen, van bijvoorbeeld een strategische bijsturing (Dell), overnamegesprekken (NXP), zwakkere dan verwachte resultaten (Veritas) tot een verlaging van de rating ( Lexmark ). Maar ondanks de recente zwakte, blijven de spreads van de Amerikaanse high yield techobligaties gelijke tred houden met de Amerikaanse high yield markt over een periode van 3 jaar.

De escalatie van het handelsdispuut blijft weliswaar een staartrisico, maar China blijft een belangrijke markt voor veel technologiemultinationals. Bijvoorbeeld Apple haalt 30% van zijn omzet uit China. Daarom is het geen wilde assumptie om te vermoeden dat de credit spreads van de emittenten van investment grade technologie-obligaties de laatste tijd onder die van de bredere investment grade bedrijfsobligatiemarkt zaten.

In werkelijkheid is het omgekeerde waar. De Amerikaanse investment grade technologiesector heeft gedurende zowat de hele duurtijd van de jongste oprisping van volatiliteit de US IG index geoutperformed. Dat wordt verklaard door de dominante positie van grote obligatie emittenten in het technologiesegment : Apple , Microsoft en Oracle . Met ongeveer 250 miljard dollar aan uitstaande schuld zijn ze goed voor 41% van de technologie-index. Deze bedrijven hebben een hoge rating met veel cash op hun balans om de schuld af te lossen. Deze bedrijven van hoge kwaliteit bleven een rots in de branding van groeiende risico-aversie, die een impact had op de bredere kredietmarkt.

Voldoende liquiditeit stelt de beleggers op korte en middellange termijn gerust, maar de gevolgen op lange termijn zijn moeilijker in te schatten. Enerzijds ziet de sector zich geconfronteerd met meer uitdagingen, als gevolg van striktere dataregulering, online belastinghervormingen en tarieven. Anderzijds zouden de belastinghervormingen van Trump (van verleden december) de obligatiebeleggers gerust kunnen stellen, omdat de hogere vrije kasstroomposities gebruikt kunnen worden om indien nodig schuldenbergen te verkleinen.

Maar zoals altijd moet het kredietprofiel van een individueel bedrijf geanalyseerd worden om vast te stellen of dergelijke risico’s op lange termijn voldoende weerspiegeld worden in de kredietspread. Terwijl de aandelenmarkten het groeipotentieel van techbedrijven scherp bijgesteld hebben, schijnen de obligatiemarkten zich geen zorgen te maken.

Mario Eisenegger, Investment specialist within M&G’s fixed income team