DWS overweegt financiële sector na woelige decembermaand

Na de buitengewone marktbewegingen van eind 2018 heeft vermogensbeheerder DWS zijn strategie en verwachtingen voor de verschillende beleggingscategorieën bijgesteld. Op de aandelenmarkt bijvoorbeeld heeft DWS de financiële sector op overwogen gezet. De verwachting voor de Amerikaanse staatsobligaties zijn over het gehele spectrum naar beneden bijgesteld.

In zijn ‘Investment Traffic Lights’ verwijst DWS naar drie ontwikkelingen waarom het zijn strategie heeft aangepast:

 • de macro-economische gegevens zijn aan het einde van het jaar niet verbeterd,
 • de markten zijn volatieler geworden, en de beleggers sceptischer;
 • hierdoor is de financiële omgeving de facto verslechterd.

  Voor de S&P500 en de Dax gaat DWS nog steeds uit van een dubbelcijferige groei tegen december 2019: de S&P500 zal dan op 2.850 punten staan en de DAX rond de 11.800. Daarbij gaat DWS ervan uit dat de Fed in maart de rente niet verhoogt, dat de spanningen in de internationale handel afnemen en dat de Amerikaanse economie dicht in de buurt blijft van haar potentieel. Bovendien moet het vertrouwen van consumenten en bedrijven, dat recent een knauw kreeg, zich in de eerste helft van 2019 gaan stabiliseren.

  Hoge volatiliteit

  Toch merkt DWS verschillende knipperlichten op die voor problemen kunnen zorgen. Groeiende risicopremies op bedrijfsobligaties, de dalende olieprijs, dalende rendementen op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties en de donkere maand december op de aandelenmarkten kunnen meer slecht nieuws aankondigen. Gezien de sterke onzekerheden kan het zowel tot een bull market als een bear market komen. Dit alles kan resulteren in een aanhoudend hoge volatiliteit.

  “Uiteraard kunnen aandelenfondsbeheerders van die volatiliteit profiteren”, schrijft DWS. “Veel aandelen zijn met 30% tot 50% gecorrigeerd ten opzichte van eerdere pieken, in afwachting van een ruwere economische omgeving. Dit opent een aantal mogelijkheden voor aandelenselectie. Maar we blijven bedrijven vermijden met een hoge schuldgraad en stijgende herfinancieringskosten.”

  DWS zet de wereldwijde financiële sector nu op overwogen, met een voorkeur voor Amerikaanse banken. “Op een relatieve koers-winstbasis (P/E) handelt de sector nu met een korting van bijna 30% op de totale markt - vergelijkbaar met niveaus tijdens de financiële crisis. We denken dat de huidige waarderingen al rekening houden met een vertraging van de kredietgroei en een onderbreking van de renteverhoging van de Fed, maar zonder voldoende te erkennen dat de balans is verbeterd.”

  “Omgekeerd verwachten we minder van wereldwijd onroerend goed. In slechts enkele kwartalen heeft deze sector een korting van 15% op de totale markt omgezet in een premie van 10%. Het is onwaarschijnlijk dat deze herwaardering doorgaat als ons voorzichtig optimistische basisscenario doorgaat.”

  Obligaties

  DWS verwacht dat de Fed in 2019 twee in plaats van drie keer de rente zal verhogen en het heeft daarom de renteprognoses bijgesteld:

 • De prognoses voor Amerikaanse staatsobligaties zijn verlaagd met 25 basispunten (bps) over alle looptijden. DWS verwacht nu een 10-jaars rente van 3% aan het einde van 2019.
 • 10-jaars Bunds komen naar verwachting aan het eind van het jaar slechts 0,6% lager uit dan DWS’ vorige raming van 0,8%.
 • Daarnaast heeft DWS de verwachting voor de spreads voor bedrijfsobligaties en obligaties uit perifere en opkomende landen verhoogd.
 • De valutaprognoses blijven ongewijzigd.

  Vanuit tactisch oogpunt is DWS wegens de recente prijsbewegingen weer neutraal geworden op Duitse staatsobligaties. Maar de vermogensbeheerder heeft zijn visie op Europese bedrijfsobligaties verhoogd van neutraal naar positief, “omdat we geloven dat hun yields te ver zijn opgedreven en omdat ze uitgaan van een te negatieve economische visie.”

  Hetzelfde verhaal voor Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, die DWS ook heeft opgewaardeerd naar positief. Gezien de aanzienlijk hogere risicopremies aan het begin van het jaar, verwacht DWS dat de vraag naar deze beleggingscategorie zal toenemen.