ING Metalenstudie: Lage metaalprijzen verhullen lange-termijn uitdagingen

De lage prijzen-omgeving waarin de metaalwereld zich in 2015 bevindt, maakt mijnbouwbedrijven ‘moe’ en de rest van de keten ‘lui’. Inspanningen om het grondstofgebruik efficiënter te krijgen, staan onder druk. Dit terwijl de situatie op langere termijn hier wel om vraagt: metaalwinning komt onder meer druk vanuit de natuur, vanuit overheidsregels en vanuit de maatschappij. Juist de lage prijzen die de winsten van de importerende maakindustrie stimuleren, geven een uitgelezen moment om te investeren in een efficiëntere en duurzame keten. De trend ‘Van bezit naar gebruik’ biedt nieuwe kansen.

Als gevolg van de toename van mijncapaciteit en het wegvallen van handelsbarrières zakten de prijzen op de mondiale metaalmarkt de afgelopen vier jaar fors. Juist de lage metaalprijzen, die de winst van de importerende maakindustrie een flinke impuls geeft, zijn een goed moment voor investeringen in een efficiëntere en meer duurzame keten.

Het rapport ‘De mondiale strijd om metalen. Verdwenen urgentie, blijvend belang’ van ING Economisch Bureau stelt dat de huidige lage prijzen de lange termijn uitdagingen voor de maakindustrie verhullen. Als belangrijke importeurs van metalen en halffabricaten zullen juist Europese bedrijven in de maakindustrie een grotere efficiency in de keten moeten nastreven. Dat leidt tot een meer duurzame economie en het vermindert de leveringsrisico’s rondom buitenlandse metalen.

Investeren in duurzame keten

“De lage prijzen-omgeving waarin de metaalwereld zich in 2015 bevindt, maakt mijnbouwbedrijven ‘moe’ en de rest van de keten ‘lui’” zegt Jurjen Witteveen, senior econoom bij ING Economisch Bureau en opsteller van het rapport. “Eindfabrikanten zouden deze periode van lage prijzen aan moeten grijpen om te investeren in een meer efficiëntere keten. De invulling van die strategie is belangrijk: Met productontwerp gericht op herinzet van het product of onderdelen ervan kan een circulaire economie dichterbij worden gebracht.”

Prijsprikkels hiervoor zijn nu beperkt, maar Witteveen ziet een hoopvolle en kansrijke trend, namelijk die van bezit naar gebruik:” Deze trend komt niet direct voort uit de ‘duurzaamheidsgedachte’, maar vooral vanuit de groeiende noodzaak tot flexibiliteit en focus op kerntaken bij de afnemers van machines en apparaten. Desalniettemin zorgt deze trend er wel voor dat eindfabrikanten productontwerp en herinzet van machines of apparaten centraler gaan stellen. Een grote stap naar een efficiëntere keten

ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.