Bouwproductie groeit voor derde jaar op rij

In 2016 groeit de bouwproductie naar verwachting met vier procent. De bouwsector is daarmee een van de hardst groeiende sectoren van 2016. In de loop van 2015 is de groei van de verkoop van nieuwbouw en het aantal afgegeven vergunningen gestagneerd. De lange doorlooptijden van projecten zorgen er echter voor dat de woningbouw ook in 2016 de groeimotor van de bouw is. In de utiliteitsbouw en de infrasector is het herstel nog beperkt.

Tijdelijke krimp bouwproductie

Na drie kwartalen van alleen maar groei kromp in het derde kwartaal van 2015 de bouwproductie met twee procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De beëindiging van het lage btw-tarief per juni 2015 is de belangrijkste oorzaak. Ook oktober liet geen groei zien. Door het sterke begin in 2015 stijgt de bouwproductie naar verwachting over geheel 2015 wel met zes procent.

Sterke groei afgegeven vergunningen voorbij

Het aantal afgegeven vergunningen is door de aantrekkende woningmarkt tussen eind 2013 en de zomer van 2015 flink gestegen. Sindsdien stabiliseert echter de afgifte van de vergunningen. Een gebrek aan nieuwe bouwlocaties maar vooral ook bouwbedrijven die een niet te snelle maar gecontroleerde groei willen doormaken lijken hiervoor de belangrijkste oorzaken. Gemiddeld ligt er anderhalf tot twee jaar tussen de vergunningverlening en voltooiing van een woning. Hierdoor zal de eerdere toename van het aantal vergunningen nog leiden tot extra bouwproductie in 2016. ING Economisch Bureau verwacht daarom dat het aantal gerealiseerde woningen in 2016 verder stijgt naar 53.000 van 47.000 in 2015.

Verkopen nieuwbouw en orderboeken stabiliseren op hoger niveau

Door de opgeleefde woningmarkt is ook de verkoop van nieuwbouwwoningen flink aangetrokken. In de eerste tien maanden van 2015 werden er ruim 25.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit aantal ligt op het niveau van begin 2008. In 2015 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen echter niet meer verder gestegen. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden liggen de verkopen in het najaar op ongeveer hetzelfde niveau als begin 2015, terwijl de verkoop van bestaande woningen wel bleef toenemen. Een soortgelijke ontwikkeling maakt de voorraad werk bij woningbouwers door. Deze steeg van 5,5 maand in de zomer van 2013 naar 7,9 maand in maart 2015 en stabiliseerde daarna (oktober 7,9 maand).

2016: Derde jaar van groei bouwproductie

Naar verwachting groeit de bouwproductie in 2016 met vier procent. Eerder aangenomen opdrachten zorgen hiervoor en zo neemt het bouwvolume voor het derde jaar op rij toe. De krimp van de recessie is hierdoor eind 2016 voor circa de helft goedgemaakt. Het herstel van de infrasector en de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen blijft nog wel duidelijk achter. Het is dan ook vooral de nieuwbouw van woningen die door de aangetrokken woningmarkt de kar blijkt trekken.

"Een tijdelijke stabilisering in de groei van het bouwvolume geeft ondernemers ruimte om zich meer te richten op verbetering van de verdiencapaciteit. Deze is in de bouwsector nog altijd niet op een aanvaardbaar niveau”, aldus Jan van der Doelen, ING Sectormanager Bouw en Vastgoed. “Steeds snellere technologische vernieuwingen bijvoorbeeld, zoals BIM, bieden de sector betere mogelijkheden om slim samen te werken, “En dat is dé manier om ook het rendement structureel te verbeteren.“

Bron: ING Economisch Bureau

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.