ABN AMRO MeesPierson positief over sectoren IT en Communicatiediensten

ABN AMRO MeesPierson is positiever over de sectoren Informatietechnologie en Communicatiediensten. De private bank van ABN AMRO doet beleggers de suggestie om hun belang in beide sectoren binnen de aandelenportefeuille te verhogen (van neutraal naar overwogen). Tegelijkertijd verlaagt ABN AMRO MeesPierson de visie op de sector Consumptiegoederen van neutraal naar onderwogen. Ook de visie op de sector Energie is negatiever geworden (van overwogen naar neutraal). Op algeheel niveau handhaaft de private bank haar voorkeur voor aandelen (neutraal) ten opzichte van obligaties (onderwogen).

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: “De IT-sector in zijn geheel liet het afgelopen jaar een aanzienlijke outperformance zien, waarbinnen de sub-sector software & diensten het zelfs nog beter deed. Ondernemers blijven investeren in digitalisering en de vooruitzichten van halfgeleiders zijn verbeterd. Het lijkt erop dat de IT-sector minder afhankelijk is van de economische cyclus. Ook over de sector Communicatiediensten zijn we positiever. Ondanks de lage economische groei in 2019 verwachten we dat deze sector het goed blijft doen, onder meer dankzij de prestaties van de door Amerikaanse spelers gedomineerde sub-sector Interactieve Media & Entertainment. Steeds meer bedrijfsactiviteiten en entertainment verschuiven namelijk naar een online omgeving. Ook de digitalisering van het bedrijfsleven en gunstige omstandigheden voor gaming spelen een rol bij onze positieve visie op Communicatiediensten. Bovendien is de schuldenlast in deze sector lager dan voor de aandelenmarkt als geheel wat ruimte biedt voor aandeleninkoopprogramma’s”

Negatiever over Consumptiegoederen en Energie

ABN AMRO MeesPierson analyseert dat de sector Consumptiegoederen het zwaar heeft. De consument is minder loyaal aan specifieke merken en besteedt zijn geld op andere manieren. Daarom investeren bedrijven in deze sector meer in marketing, e-commerce en productinnovatie. Gezien de margedruk, in combinatie met de hoge waarderingen, doet ABN AMRO MeesPierson beleggers de suggestie om hun belang in de sector te verlagen. Ook de visie op de sector Energie is negatiever geworden. Als reden noemt de private bank dat de olieprijs in 2019 is hersteld en nu relatief in overeenstemming met de prognoses van de bank voor het hele jaar is.

Winst genomen op positie in grondstoffen

ABN AMRO MeesPierson doet beleggers tevens de suggestie om de positie in grondstoffen te verlagen, maar hun positie in goud te handhaven. De opbrengst van de verkoop kan worden belegd in vastrentende waarden met een hoog rendement, zoals high-yield bedrijfsobligaties en schulden uit de opkomende markten (emerging market debt; EMD) in harde valuta’s. De private bank blijft desondanks onderwogen in obligaties als beleggingscategorie. ABN AMRO MeesPierson geeft beleggers tevens in overweging om binnen de obligatieportefeuille hun belang in inflatie-gerelateerde staatsobligaties te verlagen en de opbrengst te herbeleggen in kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties.