M&G: Amerikaanse gezondheidszorg biedt nu koopkansen

Aandelen van Amerikaanse zorgbedrijven hebben onlangs een flinke tik gekregen. De onzekerheid rond mogelijke hervormingen van het Amerikaanse zorgstelsel hebben het sentiment geen goed gedaan. De beursfondsen in de gezondheidszorg zijn met 15% gekelderd, terwijl de S&P juist weer flink klimt na het dieptepunt van vorig jaar.

Vermogensbeheerder M&G ziet waarde in Amerikaanse gezondheidszorgbedrijven. “De huidige daling van de koersen biedt een koopkans”, stelt Martin Wales, analist bij vermogensbeheerder M&G.

Politiek slikt weg als een bittere pil

“Volgers van de sector zijn zich terdege van bewust dat er een nauw verband bestaat tussen de Amerikaanse verkiezingscycli en de aandelenkoersen van Amerikaanse managed care-bedrijven (MCO). Mogelijke kanshebbers op de presidentiële zetel in het Witte Huis eind 2020 zijn zich aan het warmlopen. Sommige Democraten lichten een tip van de sluier op als het gaat om hun plannen voor het zorgstelsel. Zo heeft oudgediende Bernie Sanders al laten weten dat hij de particuliere ziektekostenverzekering wil vervangen door een verplichte basisverzekering voor iedereen, waarin bijvoorbeeld de kosten voor ziekenhuisopname en medicijnen zijn gedekt”, aldus Wales.

“Zijn grootschalige hervormingsplan gaat een stuk verder dan Obamacare en hij rekent erop dat hij veel steun krijgt van de kiezers. Maar omdat hij geen details geeft over hoe hij dit denkt te gaan betalen, zijn andere Democraten, en zeker de Republikeinen, minder overtuigd. Managed care-instellingen en bedrijven, die nu vallen onder de verzekerde zorg, zullen in hun winstgevendheid hard worden geraakt door eventuele veranderingen en lijden nu al onder een dalend beleggersvertrouwen.”

“Alhoewel Medicare-for-All op veel steun lijkt te kunnen rekenen, daalt dat percentage aanzienlijk als blijkt dat de belastingen verhoogd moeten worden en dat een particuliere ziektekostenverzekering geen optie meer is. Uit recent onderzoek van de Kaiser Family Foundation blijkt dat de steun voor Medicare-for-All dan daalt van 70% naar 35%. Tien jaar geleden lukte het de Democraten niet om mensen te dwingen om in het kader van Obamacare van hun particuliere ziektekostenverzekering af te zien”, legt Wales uit.

“De Amerikanen besteden ongeveer 3200 miljard dollar per jaar aan gezondheidszorg, waarvan de helft van de kosten gedragen wordt door werkgevers en burgers. Die kosten zullen in het geval van Medicare-for-All helemaal moeten worden opgehoest door de overheid en dat kan alleen als de belastingen worden verhoogd. In 2009 kregen MCO’s in een reactie op Obamacare een harde klap. Achteraf bood dit echter een mooie koopkans. De sector heeft gedurende de afgelopen 10 jaar een rendement van 25,1% op jaarbasis behaald, dit in vergelijking met een rendement op jaarbasis van 15,3% voor de bredere S&P 500-index over dezelfde periode”, aldus Wales.

“Omdat de gezondheidszorg in de VS steeds duurder wordt, zijn hervormingen hard nodig. De kosten beslaan ongeveer 18% van het Amerikaanse bbp en dat is veel. Het OESO-gemiddelde ligt op ongeveer de helft daarvan. De kans dat Medicare-for-All in 2021 het licht ziet is klein, gezien de inherente kosten en politieke obstakels. Hoewel wij van mening zijn dat er op zeer korte termijn ruimte is voor MCO's om verder af te vlakken, zijn wij van mening dat de langetermijnfundamenten intact blijven. We zien de MCO's als belangrijke aanjager voor de verschuiving van een 'op volume gebaseerde' naar een 'op waarde gebaseerde' gezondheidszorgvergoedingensysteem. Deze aanpak leidt ertoe dat de Amerikanen meer gezondheidzorg krijgen voor hun geld. Als zodanig zien we waarde op de lange termijn in de managed care-sector in de VS, en we beschouwen de huidige ontwrichting van de aandelenkoersen dus als koopkans”, besluit de analist.