"Autoproducenten kunnen wel degelijk profiteren van transitie naar elektrisch vervoer"

Beleggers zijn bezorgd dat de overschakeling naar elektrische auto’s de winsten van de autoproducenten zal aantasten. Slechts weinig beleggers beseffen dat de transitie naar plug-in hybrides en elektrische voertuigen ook kansen biedt en dat de autoproducenten ervan kunnen profiteren, zo stelt Schroders. De auto-industrie is uit de gratie. Beleggers maken zich zorgen dat de winsten een hoogtepunt hebben bereikt, gezien een aanhoudende periode van overaanbod en omdat de vraag naar auto's afremt als de economische groei afzwakt. Ondertussen wordt het voor autoproducenten steeds belangrijker om te investeren als ze relevant willen blijven in een wereld van elektrische voertuigen en autonoom rijden. Weinig beleggers hebben nagedacht over hoe de overgang er in de praktijk uit zou kunnen zien en of de sector er daadwerkelijk van zou kunnen profiteren.

Winst autoproducenten bedreigd

In Europa - dat voorop loopt in de strijd tegen de CO2-uitstoot van verbrandingsmotoren - worstelt de markt met de vraag hoe autoproducenten winstgevend kunnen blijven. Vanaf 2021 mogen nieuwe auto's nog maar gemiddeld 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Lukt dat niet dan dan moeten autoproducenten een boete betalen van 95 euro per gram boven de uitstootregel, per verkochte auto. Deze maatregel kan grote delen van de winsten van de producenten opslokken.

Tijdelijke kortetermijnoplossingen

Op de korte termijn kunnen producenten dit probleem oplossen door voertuigen hybride te maken. Hybride auto’s rijden nog altijd op een verbrandingsmotor, maar kunnen gemakkelijk boetes vermijden vanwege de lagere uitstoot van schadelijke stoffen. Weliswaar tast ook deze oplossing de winstmarge aan, maar het is nog altijd beter dan niets doen en de boete ophoesten.

Langetermijnkansen

Op de langere termijn kunnen autoproducenten overschakelen op de productie van auto’s met een volledig elektrische aandrijving. Een belangrijk punt van zorg voor beleggers hierbij is de vraag hoe de overgang naar volledig elektrische auto's rendabel zal zijn. Beleggers zien dat de batterij voor een elektrische auto nog altijd erg duur is, maar zij lijken voorbij te gaan aan het feit dat de kosten van accu's snel dalen. Gemiddeld dalen de kosten met 22% op jaarbasis, terwijl de accudichtheid met 6% op jaarbasis verbetert. Rond 2024 kost een accu naar verwachting $94 per kWh (2018: $176 per kWh). Voor een middenklasse auto met een reikwijdte van 300 kilometer kost een accupakket dan zo’n $5640. In tegenstelling tot de gangbare overtuiging verhoogt elektrische aandrijving in 2014 juist de winstgevendheid per auto, stelt Schroders. Maar dit ‘best case scenario’ gaat wel uit van hogere aanschafprijzen, iets waar autoproducenten doorgaans moeite mee hebben. Zijn consumenten bereid in het volgende decennium 20% hogere prijzen te betalen voor hun elektrische voertuig? De gebruikskosten van een elektrisch voertuig liggen veel lager dan die van een verbrandingsmotor. De vraag is of dit een steekhoudend argument is voor een hogere aanschafprijs. Consumenten hechten meer belang aan het heden dan aan een besparing in de toekomst.

Helpende hand van de overheid

Daarnaast moeten beleggers niet het belang onderschatten dat de overheid aan de sector hecht. De Europese autoindustrie biedt werk aan 13 miljoen mensen. Dit komt overeen met 6% van de beroepsbevolking van de EU. De industrie genereert een handelsoverschot van 85 miljard euro, levert 485 miljard euro aan belastinginkomsten op en geeft jaarlijks 58 miljard euro uit aan onderzoek en ontwikkeling (28% van de totale R&D-uitgaven in de EU). Overheidsbeleid zal een belangrijke factor zijn in de transitie naar elektrisch vervoer. Subsidies, maar ook heffingen op brandstoffen, zijn impulsen die de overheid geven kan. Daarnaast worden andere sectoren erbij betrokken. Want elektrificatie met kolencentrales is zinloos. Daarom verwacht Schroders dat er meer stappen worden gezet en de lasten niet alleen bij autoproducenten komen te liggen.

Beleggers onderschatten overlevingsdrang autoproducenten

De transitie naar elektrische voertuigen kan de markt verrqssen. Als het de gevestigde autoproducenten lukt om de prijzen te verhogen, is het winstpotentieel enorm. Schroders vermoedt dat beleggers de overlevingsdrang van de autofabrikanten onderschatten om tijdelijke kortetermijnoplossingen toe te passen waarmee zij tijd winnen voor een