Schroders: goede perspectieven Europese banksector

De verwachtingen van een hogere rente geven bankaandelen de wind in de rug. Justin Bisseker, analist Europese banken bij Schroders , geeft de voorkeur aan banken die minder afhankelijk zijn van een verandering in de rente.

Selectief positief wegens grote onderlinge verschillen

Bisseker is selectief positief gestemd over de Europese banksector. Hij ziet dat de kapitaalniveaus en winstgevendheid van banken oplopen en dat de wereldeconomie sterker wordt. Daarnaast stijgt de rente in de VS al enige tijd. Wellicht volgen Europa en het VK het voorbeeld van de VS. Bovendien lijkt de regeldruk af te nemen en voelen de geopolitieke risico’s minder zwaar aan. Met name de verwachting dat de rente zou oplopen leidde dit jaar tot goede prestaties van aandelen van banken in de eurozone. Maar de kerninflatie en loongroei blijven onderdrukt, ondanks een hoger BBP en een dalende werkloosheid. Het risico dat de rente nog jarenlang extreem laag blijft, is aanwezig. Zelfs als de economie groeit.

Maar Bisseker wijst in zijn artikel ook op de grote onderlinge verschillen tussen banken op uiteenlopende terreinen. Zo zijn de verschillen groot in de snelheid waarmee banken hun balans of kostenbasis kunnen aanpassen. De uniformiteit is ver te zoeken. De meeste Europese banken hebben hun balans behoorlijk opgeschoond, maar in Italië en Spanje is er nog veel werk te doen. Ook de winstgevendheid en de voorspelbaarheid van de winst variëren substantieel. Hetzelfde geldt voor de capaciteit om kapitaal op te bouwen, waarmee groei en dividenduitkeringen gefinancierd worden, of schokken en kapitaaleisen worden opgevangen.

Bisseker geeft de voorkeur aan banken die aantrekkelijke rendementen kunnen bieden ongeacht de rentestand. Een hogere langetermijnrente gepaard met een krapper beleid van de ECB zal negatief uitpakken voor winstmarges en kapitaal. Dit gebeurt als de financieringskosten stijgen en de waarde van obligaties op de bankbalans daalt. Zodra de ECB ervoor kiest om het comfortabele ruime beleid terug te draaien, gaan zulke details een rol spelen.

Risico op verlies

Met name in Spanje en Italië moet een aantal banken nog aan de slag. Het omvallen van Banco Popular in Spanje, Veneto Banca en Banca Populare di Vicenza in Italië, illustreert hoe voorzichtig beleggers in deze sector moeten blijven. Wanneer grote probleemleningen op de balansen botsen met een kapitaalbasis die ontoereikend is, dreigt er voor zowel aandelenbeleggers als obligatiehouders het risico op verlies. Dankzij de inspanningen van de ECB krimpt het aantal probleembanken gestaag. Desalniettemin acht Bisseker de kans groot dat de ECB haar toezicht vergroot en het tempo verhoogt waarin de banken hun balans moeten opschonen.

Britse banken bieden aantrekkelijk risicogewogen rendement

Britse banken koersen momenteel met een hoge risicopremie. De cocktail aan zorgen is daar dan ook divers: een verzwakte regering, economische krimp, hoge schulden bij de huishoudens en onzekerheid rond een Brexit. Bisseker ontkent ook niet dat er risico’s zijn, maar het is zaak die af te wegen tegen de vergoeding die er tegenover staat. Alle Britse banken zijn momenteel relatief goedkoop gewaardeerd, wat de kans vergroot dat er mits geduld een aantrekkelijke waardering gloort.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.