Gedifferentieerde groei: Biotechnologie kan de verwachtingen overtreffen

Margeretvitrano
Margret Vitrano

Margaret Vitrano, portefeuillebeheerder, Clearbridge Investments (een filiaal van Legg Mason ) Nicholas Wu, PhD, Senior Analyst Gezondheidszorg, Clearbridge Investments (een filiaal van Legg Mason )

De gezondheidszorg was meer dan twee jaar lang een van de minst populaire marktsectoren – vooral biotechnologieaandelen waren niet gewild. Toch beschouwen we deze sector nog steeds als een aantrekkelijke bron van duurzame prestaties in onze large-cap-groeistrategie.

We zijn van oordeel dat biotechnologiebedrijven een drijvende kracht kunnen vormen achter bovengemiddelde winstgroei op de lange termijn en we wenden ze aan als een deel van onze ‘exclusieve’ korf van groeiaandelen. Bedrijven in de exclusieve korf hebben doorgaans hogere multiples om hun hogere groeipercentages te weerspiegelen, maar in het geval van de biotechnologie stonden de multiples onder druk door het toegenomen toezicht op de prijszetting van geneesmiddelen. Voor een beter begrip van de huidige malaise in de biotechnologie en van wat de nabije toekomst zal brengen, is het nuttig om de stijgende en dalende markten die deze sector tijdens de laatste zes jaar heeft doorgemaakt, nog eens van nabij te bekijken.

De aandelen van de biotechnologische en farmaceutische sector deden het van 2011 tot de zomer van 2015 beduidend beter dan de ruimere markt. Deze haussemarkt werd aangestuurd door vier trends: het einde van de zogenaamde patentenklif van het aflopen van patenten op merkgeneesmiddelen, het toenemende optimisme over innovatieve geneesmiddelentherapieën en -technologieën, een regelgeving die gunstiger was voor de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen, en een sterk prijszettingsvermogen voor geneesmiddelen op voorschrift.

De eerste tweets van Hillary Clinton tijdens de verkiezingsstrijd over de hoge prijzen van sommige merkgeneesmiddelen vielen samen met het einde van de opleving. Van dan af kregen biofarmaceutische aandelen te kampen met een bovengemiddelde volatiliteit, waarbij negatief sentiment de veerkrachtige basisparameters overschaduwde. De biotechnologie-index van large-cap biotechnologische aandelen van de Nasdaq verloor tussen 1 juli 2015 en 31 mei 2017 meer dan 22%, terwijl de S&P 500 een stijging van 15,5% kende.

Ondanks de recente zwakte blijven drie van de vier trends die de biofarmaceutische haussemarkt aanstuurden, ook vandaag nog gehandhaafd. De patentenklif is nog steeds geen probleem, want er worden tot het midden van het volgende decennium geen belangrijke expiraties van patenten verwacht. De regelgevingsinstanties blijven behandelingen met nieuwe geneesmiddelen stimuleren (Grafiek 1) en we hebben er alle vertrouwen in dat het regelgevingsklimaat onder de regering Trump gunstig blijft voor innovatieve nieuwe geneesmiddelen.

Grafiek 1: Naar verwachting zal het aantal goedgekeurde geneesmiddelen toenemen

Biotechsector

1. De goedkeuringen van nieuwe geneesmiddelen door de U.S. Food and Drug Administration (FDA) kenden dan wel een terugval in 2016, maar dat is volgens ons een afwijking die ook met timing te maken heeft: eind 2015 en begin 2017 werden immers erg veel geneesmiddelen goedgekeurd. 2. De cijfers voor 2017 zijn bijgewerkt tot en met 31 mei 2017. Bron: FDA.

Het belangrijkste is misschien wel dat innovatie springlevend is. Op basis van onze fundamentele research en onze actieve beheeraanpak, blijven we beleggen in biotechnologiebedrijven die innovatieve behandelingen ontwikkelen voor zeldzame ziektes en inflammatoire aandoeningen waarvoor een grote onbeantwoorde medische behoefte bestaat. Behandelingen voor deze aandoeningen zijn aan minder concurrentie blootgesteld en zouden dus minder vatbaar moeten zijn voor prijsdruk.

Celgene

Zo genereert Celgene bijvoorbeeld het merendeel van zijn opbrengsten met Revlimid, een geneesmiddel tegen kanker dat geen rechtstreekse concurrentie kent. Het bedrijf test ook twee geneesmiddelen uit in fase III van de klinische proeven, met name voor colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, twee inflammatoire darmaandoeningen waarvoor een grote medische behoefte bestaat. Eylea van Regeneron Pharmaceuticals is een uitmuntend product voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie en aanverwante oogziektes. Bovendien werd Dupixent van Regeneron en Sanofi net goedgekeurd in de VS. Het is een geneesmiddel tegen ernstig eczeem, alweer een inflammatoire aandoening waarvoor de nood aan een afdoende behandeling hoog is. De succesvolle lancering van Dupixent onderstreept de omvang van deze markt.

Biogen

Biogen breidt zich uit buiten zijn kernfranchise voor multiple sclerosis door de recente goedkeuring van Spinraza voor de behandeling van de zeer zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie, een genetische aandoening met vaak fatale afloop, waarvoor geen andere vergunde geneesmiddelen bestaan. Aducanumab van Biogen en Eisai, een middel tegen de ziekte van Alzheimer, bevindt zich in fase III van de klinische proeven. Terwijl andere alzheimerbehandelingen aanvankelijk wel beloftevol waren maar er niet in slaagden om de verwachtingen in te lossen, is Aducanumab een van de meest veelbelovende geneesmiddelen die momenteel ontwikkeld worden tegen deze verwoestende aandoening. Alexion Pharmaceuticals is een bedrijf dat zich enkel op zeldzame ziektes toespitst. Dit biotechnologiebedrijf verkoopt drie producten met een significant klinisch voordeel. Naar verwachting zullen ze een duurzame groei van het bedrijf op de lange termijn stimuleren. Belangrijk is dat Alexion een nieuwe behandeling ontwikkelt die zijn voornaamste Solirisfranchise moet helpen verlengen tot in de late jaren 2020.

Beleggers onderkennen slechts weinig van deze positieve katalysatoren, aangezien de aandelenprijzen de basisparameters van de bedrijven nog moeten bijbenen. Op de globale aandelenmarkt worden winstgevende biotechnologieaandelen nu met hun grootste korting in meer dan 20 jaar verkocht. We zijn ervan overtuigd dat de huidige waarderingen weinig of geen waarde toekennen aan bedrijven die volop bezig zijn met projecten in research & development.

Doordat geneesmiddelenfabrikanten in de politieke schijnwerpers staan, kregen onze posities in biotechnologie gedurende de laatste twee jaar te kampen met een aanzienlijke volatiliteit. In lijn met onze gediversifieerde aanpak inzake groeibeleggingen, compenseren we de hogere risico’s van biotechnologie met meer stabiele aandelen in de gezondheidssector, zoals UnitedHealth Group, een koploper in geleide zorg, en Johnson & Johnson , een gediversifieerd bedrijf in de medische zorg met geneesmiddelen op voorschrift, medische apparatuur en consumer brands.

Ook al blijft de prijszetting van geneesmiddelen voor tegenwind zorgen in de sector, toch moet innovatie beloond blijven. We geloven dat de waarde van kwaliteitsvolle biotechnologieaandelen op de lange termijn zal worden gerealiseerd door een herziening van de aandelenprijzen of door een krachtige consolidatiegolf in de sector. Johnson & Johnson kondigde zijn grootste aankoop ooit aan in januari. Het ging om een overname van het Zwitserse biotechnologiebedrijf Actelion ter waarde van 30 miljard dollar. Dit was meteen een stap die voor herhaling vatbaar is in de biotechnologische en farmaceutische sector. Intussen zullen we de korte periodes van volatiliteit benutten om onze posities in biotechnologie te vergroten.

Vetgedrukte aandelen maken deel uit van de ClearBridge Large Cap Growth Strategy per 19 juni 2017.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.