Newton IM: Pandemie versnelt verschuiving in gezondheidszorg

De pandemie zal ook op de lange termijn een ongekende impact hebben op de gezondheidszorg. Dat zegt Emily Haven, analist van de wereldwijde zorgsector bij Newton IM, onderdeel van BNY Mellon Investment Management, in haar analyse van het langetermijneffect van het virus op de gezondheidszorg.

Zo verwacht Haven dat farmaceuten onder druk komen te staan om niet veel te verdienen aan een vaccin tegen het virus. De farmaceuten hebben voldoende ‘goodwill’ op dit moment maar ze zijn zich ervan bewust dat de ogen van de burgers en overheden op hen gericht staan, aldus Haven. De consensus is dat het succes gericht moet zijn op het algemeen belang en niet op het verhogen van de winsten van farmaceuten.

Wanneer er een vaccin wordt ontwikkeld zal vrijwel iedereen hier toegang tot willen hebben, waardoor er vrijwel direct een tekort ontstaat, verwacht Haven. Zij constateert dat het voor ieder land een ware jacht is om een succesvol vaccin te ontwikkelen. In deze jacht wordt duidelijk dat veel landelijke zorgsystemen een minimale capaciteit hebben voor het ontwikkelen van vaccins. Sterker, in sommige gevallen leunen landen volledig op de private gezondheidssector.

Aangezien de maximale capaciteit van ziekenhuizen onder druk komt te staan heeft de pandemie een versnellend effect op de verschuiving van de zorg van binnen naar buiten de medische centra. Zorgsystemen behandelen van patiënten met chronische ziektes zoals diabetes, alzheimer en kanker steeds vaker op afstand dan in de ziekenhuizen zelf. Deze zorg is doorgaans het duurst. Dit betekent dat de vraag naar telegeneeskunde - een specifieke toepassing die medische zorg thuis mogelijk maakt – enorm toeneemt.