Robeco: Verkleining ecologische voetafdruk door olieprijscrash tijdelijk

Door de ongekende duikeling van de olieprijs groeit de hoop dat de ecologische voetafdruk permanent kleiner wordt. “Maar mogelijk is de wens de vader van de gedachte”, schrijven strateeg Peter van der Welle en portfoliomanager Chris Berkouwer van vermogensbeheerder Robeco.

De ingestorte vraag door de Covid-19-crisis en het overaanbod na een conflict tussen de grootste olieproducenten vormden in april samen het perfecte scenario voor een ongekende duikeling van de olieprijs tot in de negatieve cijfers. Nu mensen door de wereldwijde lockdowns thuis moeten blijven, ziet Robeco een keldering in de uitstoot van broeikasgassen.

Op het eerste gezicht lijkt dit gunstig voor de verkleining van de ecologische voetafdruk. Het vermindert immers de opwarming van de aarde en houdt vervuiling binnen de perken. “Omdat mensen minder reizen, neemt de uitstoot van broeikasgassen dit jaar aanzienlijk af. Het Internationale Energieagentschap houdt rekening met een ongekende daling van 8%, hoewel over de omvang en de duur van de daling twijfel blijft bestaan”, aldus Van der Welle.

De strateeg ziet echter de donkere wolken boven de oliemarkt verdwijnen. “De lage prijs creëert vraag. In het verleden maakte een lage olieprijs steeds de weg vrij voor economisch herstel, omdat energie-intensieve sectoren daarvan konden profiteren. Maar de doorlooptijd is lang, gemiddeld anderhalf jaar.” Van der Welle wijst erop dat de vraag wordt gestimuleerd door de consument, die metro, bus en trein verruilt voor de auto zolang het virus aanwezig is. “Als de vraag naar olie zich herstelt, keert de CO2-uitstoot weer terug naar het oude niveau, net zoals gebeurde na de wereldwijde financiële crisis.”

De uitdaging om CO2 terug te dringen blijft daarom onverminderd bestaan. “We hebben nog een lange weg te gaan voordat we ‘CO2-neutraal’ zijn in 2050”, schrijft Chris Berkouwer, portfoliomanager van Robeco Sustainable Global Stars Equities.

Toch zijn er voor beleggers nog steeds positieve kanten aan de inzet van factoren op het gebied van environment, social, governance, zegt Berkouwer. “De huidige crisis baant een betere weg naar de doelstellingen van Parijs, omdat de voortzetting van groen beleid nog steeds kan rekenen op veel steun”, stelt Berkouwer, die er bovendien op wijst dat duurzame beleggingen beter stand hebben gehouden tijdens de Covid-19-crisis dan de markt in zijn totaliteit. “Dat was ook zichtbaar in de performance van veel van de Robeco-strategieën met een focus op duurzaamheid.”