Week van waarheid voor Fortis

Het wordt een spannende week voor Ageas . Op dinsdag en woensdag zullen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen in Brussel en Utrecht worden gestemd over een plan met betrekking tot de verkoop van Ageas aan BNP Paribas. Afgelopen zondag bereikten de betrokken partijen hierover een akkoord.

Bad Bank
De Belgische staat, Ageas en BNP Paribas zijn het afgelopen weekend eens geworden over de inrichting van een beleggingsvehikel waarin de giftige leningen van Ageas worden ondergebracht, een zogenaamde Bad Bank. OP zondag gaf Ageas Holding hierover meer uitleg.

Het speciale vehikel, dat Royal Park Investments (RPI) genoemd gaat worden, zal voor een bedrag van 11,4 miljard euro aan gestructureerde producten overnemen van Ageas . De nominale waarde van deze kredieten bedraagt 19,3 miljard euro. De financiering zal voor 1,7 miljard euro bestaan uit eigen vermogen, wat zal worden ingebracht door het beursgenoteerde Ageas , de Belgische staat en BNP Paribas. Het resterende deel zal bestaan uit vreemd vermogen oftewel worden geleend. De helft van het vreemd vermogen zal afkomstig zijn van een kredietopening die door Ageas Bank zal worden verstrekt. Naar verwachting zal de aflossing van deze lening 4 jaar duren.

Tegen stem
Het Chinese Ping An heeft maandag bekend gemaakt wederom tegen te zullen stemmen over de verkoop van Ageas aan BNP Paribas. Ping An is één van de grootaandeelhouders met een belang van 4,81%. Het belang van het concern zal echter tijdens de aandeelhoudersvergadering veel hoger uitvallen omdat lang niet allee aandelen ter stemming zijn aangemeld.

Ping An is van mening dat Ageas te goedkoop van de hand worde gedaan. Het bedrijf laat in een gemailde toelichting weten dat het akkoord over de verkoop op het slechts mogelijke tijdstip wordt afgesloten, tegen een prijs die onder de werkelijke waarde ligt. Ping An ziet liever Ageas Bank onder de vleugels van Ageas Holding . Wat bij Ping An meespeelt is dat zij een schadevergoeding proberen te krijgen van Forits. Een akkoord met het voorgestelde plan zou een mogelijk akkoord tussen de Belgen en Chinezen ongeloofwaardig maken.

Ageas verwacht dat er tijdens de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA) van aankomende dinsdag en woensdag ongeveer 650 miljoen aandelen vertegenwoordigd zullen zijn. Dit zou neerkomen op 25,8% van het aandelenkapitaal van de vennootschap. In vergelijking met de algemene vergadering van 11 februari jongstleden is dit een voor Ageas -begrippen forse stijging, toen 20,4% van de aandeelhouders aanwezig was.

Afwachtende houding
Analisten hebben naar aanleiding van de aandeelhoudersvergaderingen die deze week worden gehouden een afwachtende houding aangenomen. Analist Dirk Peeters van KBC Securities verwacht dat het speciale vehikel een nettowinst zal genereren van 100-125 miljoen euro, waarvan 44,7% ten bate zou zijn voor Ageas . De opbrengsten van RPI zouden dus een psotief effect hebben op het concern, wat volgens de analist het belangrijkste nieuws is. Mede daarom blijft de analist bij zijn koopadvies met een koersdoel van 2,25 euro.

Analist Ivan Lathouders SNS Securities heeft het advies voor Ageas verlaagd van accumulate naar hold omdat het aandeel momenteel boven het koersdoel van de analist wordt verhandeld. De analist ziet geen reden om zijn waarderingen te verhogen. Lathouders stelt tot slot dat wanneer het voorstel op de aandeelhoudersvergaderingen zal worden weggestemd, de analist zijn advies en koersdoel zal herzien maar mogelijk zelfs zal laten vallen door de onzekerheid die er door zal ontstaan.

Voor het aandeel staan momenteel 7 koop-, 10 houd- en 5 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus voor het aandeel licht positief is. Het gemiddeld koersdoel bedraagt 2,07 euro, wat een verwacht rendement oplevert van 88,29%.