Koersdoelen Colruyt omhoog

De koersdoelen voor het aandeel Colruyt zijn de afgelopen weken fors omhoog bijgesteld. Het gemiddelde koersdoel ligt momenteel net onder de 180 euro. Het aandeel Colruyt wordt op de financiële markten met een koerswinstverhouding van rond de 22 verhandeld. De consensus over het aandeel is positief, samen met Ahold en Delhaize heeft zij de hoogste consensus van de supermarktsector.

Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2007/08 zag de Colruyt Groep zijn geconsolideerde omzet stijgen met 6,6% van EUR 2,55 miljard naar 2,71 miljard. De brutowinst van de groep steeg met 6,3% naar EUR 663,6 miljoen komende van EUR 624,5 miljoen in de eerste zes maanden van het boekjaar 2006/07. Ondanks de moeilijke zomer en het gestegen concurrentieklimaat is Colruyt Groep erin geslaagd om de bruto winstmarge te handhaven. De bedrijfscashflow ( EBITDA ) is gestegen met 5,2% tot EUR 246,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de groep steeg met 3,7% naar EUR 197,3 miljoen of een EBIT-marge van 7,3% versus 7,5% per eind september 2006.

Het netto financieel resultaat per eind september 2007 steeg met 64,4% tot EUR 8,8 miljoen versus EUR 5,3 miljoen vorig jaar. De verklaring voor deze stijging is tweezijdig. Enerzijds was er de stijgende rente en anderzijds waren de liquide middelen eind vorig boekjaar opgelopen tot EUR 414,9 miljoen. De belasting op het resultaat steeg met 0,9% tot EUR 63,2 miljoen of een effectieve belastingsvoet van 30,65% versus 32,10% vorig jaar.

Het nettoresultaat van de Colruyt Groep verbeterde met 7,6% tot EUR 143,1 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 8,6% tot EUR 4,36 versus EUR 4,02 voor dezelfde periode vorig boekjaar.