KPN hoog op kooplijsten

De analisten van de financiële markten verwachten van KPN een royale outperformance. Dit jaar behoort het aandeel al tot de outperformers van Beursplein 5 maar de opwaartse potentie is er nog steeds zo luidt de consensus. Het aandeel noteert op 2 euro onder het gemiddelde koersdoel van 14,12 euro. Door de outperformance dit jaar van het aandeel is KPN ’s forward P/E hoger dan KPN ’s koerswinstverhoudingen van 2004 tot 2006. Dit jaar betaalde KPN een halve euro dividend per aandeel aan haar aandeelhouders. Mocht dit bedrag ook in 2008 gehandhaafd blijven dan is het dividendrendement op dit koersniveau ruim een procent hoger dan de risicovrije rentevoet. KPN maakte het voornemen bekend om in het eerste kwartaal van 2008 de notering van American Depositary Receipts (‘ADR’s’) aan de beurs van New York en van gewone aandelen KPN aan de beurzen van Londen en Frankfurt in te trekken. Voortaan zal alle handel in gewone aandelen van het bedrijf via Euronext Amsterdam verlopen. Daarnaast wordt overwogen een zogenaamde Level 1 ADR programma uit te geven voor de Amerikaanse onderhandse markt.

Reden voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen van KPN om hiertoe te besluiten was de geringe handel in KPN -stukken op de beurzen van New York, Londen en Frankfurt in verhouding tot de kosten die het bedrijf maakt om te voldoen aan de eisen voor notering aan deze beurzen.

KPN zal een Form 25 indienen bij de Amerikaanse toezichthouder SEC om de notering aan de NYSE in te trekken. Is deze ‘delisting’ een feit, dan zal KPN een Form 15F bij de SEC indienen om ook de registratie ten behoeve van de US Securities Exchange Act door te halen. Met het indienen van Form 15F worden de bij deze registratie behorende verslaggevingeisen voor KPN onmiddellijk opgeschort. De uitschrijving uit het register wordt 90 dagen na het indienen van Form 15F van kracht, tenzij KPN het formulier vóór het verstrijken van deze termijn herroept. KPN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden het indienen van Form 25 en Form 15F uit te stellen of te herroepen.

De opheffing van de registratie door KPN heeft ook betrekking op de in US dollar luidende obligaties die KPN in 2000 uitgaf. Een en ander heeft geen gevolgen voor de verplichtingen van KPN aan de obligatiehouders. Het jaarverslag en de jaarrekening van KPN blijven, evenals andere informatie die voor beleggers van belang is, op de website van het concern verschijnen, zoals voorgeschreven in U.S. Securities Exchange Act Rule 12g3-2 (b).

In 2006 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2006) 13.63. De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2006) bedraagt 15.35.