KBC Groep boekt nettowinst van ruim 1,75 miljard euro

De bank KBC Groep heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,76 miljard euro, tegenover een positief resultaat van 1,01 miljard euro het jaar voordien. De bank zegt het voorbije jaar vooral geprofiteerd te kunnen hebben van hogere rentemarges en grotere kredietvolumes. Tevens wordt gemeld dat grotere inkomsten werden geboekt uit de verkoop van beleggingsproducten.

Tijdens het vierde kwartaal werd een nettowinst geboekt van 457 miljoen euro, tegenover een verlies van 294 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Kwartaalwinst omhoog

De kwartaalwinst van de Belgische activiteiten nam van 376 miljoen euro naar 399 miljoen euro toe. De bankactiviteiten hadden een aandeel van 85 procent in het winstcijfer. Het saldo van 15 procent werd aangebracht door de verzekeringsactiviteiten. Het kredietvolume nam met 4 procent toe tot 84 miljard euro. Het beheerde vermogen kende een groei met 14 procent tot 172 miljard euro.

Bron: Express.be