Analisten laten DPA links liggen

Het aandeel DPA Flex wordt door de meeste analisten links gelaten. Het gros van de analisten volgt de uitzenders met de hogere marktkapitalisaties. De dagelijkse volumes in het aandeel zijn ook vrij laag. De afgelopen jaren bewoog het aandeel zeer volatiel met zowel uitschieters omhoog als omlaag. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een verlies per aandeel gerapporteerd. Binnen de uitzendsector gaat de meeste aandacht van de analisten uit naar de grotere sectorgenoten zoals Randstad en USG People NV en buiten Nederland Adecco en Monster Wordwide. DPA is qua analistenaandacht dan ook veruit de dissonant in deze sector. In een trading update van vandaag meldt DPA Flex last te ondervinden van de internationale kredietcrisis.

Trading update 4 februari
 • De stijging van de genormaliseerde EBITDA exclusief Spanje zal naar verwachting tussen de 25% en 30% uitkomen.
 • De procentuele brutomarge van de Nederlandse activiteiten zal zijn toegenomen tot boven de 27%.
 • Omzet over 2007 van de Nederlandse activiteiten zal naar verwachting inclusief de brokeromzet 13% hoger uitkomen (exclusief brokeromzet bedraagt de omzetgroei 7%).
 • Het totale resultaat van de activiteiten en investeringen uit het verleden in Spanje worden volledig ten laste van het resultaat in 2007 afgeschreven. Dit betekent een eenmalige last voor belasting van circa € 4 miljoen negatief.

  Ontwikkeling van het resultaat
  groei van de genormaliseerde EBITDA van de Nederlandse activiteiten is ten opzichte van 2006 in lijn met de prognose van DPA en zal naar verwachting uitkomen boven de 25%. De stijging was het sterkst in de tweede helft van het jaar. Het hogere EBITDA percentage is het gevolg van de toegenomen marge en van de verlaging van de indirecte kosten in het tweede halfjaar van 2007.

  Ontwikkeling van de omzet
  De verwachte omzetgroei in 2007 van de Nederlandse activiteiten in vergelijking tot het voorgaande jaar ligt inclusief brokeromzet op circa 13%. Exclusief brokeromzet is de verwachte omzetgroei circa 7%. In afwijking op de voorgaande jaren wordt de omzet separaat weergegeven met betrekking tot de brokeromzet. De ontwikkeling van de omzet bij DPA is met name in de laatste maanden van het jaar onder druk komen te staan onder invloed van de afvlakkende conjunctuur in de financiële sector als gevolg van de kredietcrisis. De brutomarge voor de Nederlandse activiteiten is procentueel in de tweede helft van het jaar verder verbeterd tot ruim boven de 25%. Deze verbetering wordt veroorzaakt door een toename van het gemiddelde uurtarief en een verhoging van de productiviteit.

  De resultaten over 2007 worden op 5 maart bekend gemaakt. Op 22 april 2008 organiseert DPA haar algemene vergadering van aandeelhouders.