Consensus over KBC blijft positief

De consensus over het aandeel KBC blijft na de publicatie van de Q1-resultaten positief. Ondanks dat de resultaten over Q1 beneden de consensus lagen werden er geen downgrades voor het aandeel afgegeven. Het aandeel noteert nu op een discount van 26% (de afstand tot het gemiddelde koersdoel van 107 euro). De koers/winst-verhouding van het bedrijf lag de afgelopen jaren zeer stabiel rond de 10. Dit duidt op mean-reversion in de waardering van het aandeel; het aandeel op zo¡¯n 10x de winst genoteerd. Ook het gemiddelde dividendrendement van het bedrijf is vrij stabiel en schommelt rond de 3,50% per jaar.

Hoofdkantoor KBC te Brussel

KBC sloot het eerste kwartaal van 2008 af met een nettowinst (IFRS) van 554 miljoen euro. Dat is 44% minder dan in het eerste kwartaal van 2007, toen KBC kon genieten van uitzonderlijke inkomsten door de verkoop van aandelen Intesa Sanpaolo . De onderliggende nettowinst voor het eerste kwartaal van 2008 ¨C d.i. de nettowinst zonder de uitzonderlijke elementen ©¤ bedroeg 573 miljoen euro. Dat was 15% onder het niveau van het vorige kwartaal en 22% onder dat van het eerste kwartaal van 2007, hoofdzakelijk tegen de achtergrond van zwakke kapitaalmarkten. Het overeenkomstige onderliggende rendement op eigen vermogen was 14%.

Hoofdlijnen voor het eerste kwartaal van 2008:
  • Aanhoudende bemoedigende ontwikkeling van de kredietverlening, de depositowerving en de verkoop van levensverzekeringen.
  • Moeilijke start van het jaar voor de kapitaalmarkt- en assetmanagementactiviteiten.
  • Beperkte afwaardering van de portefeuille gestructureerde kredieten (invloed op nettowinst: 93 miljoen euro).
  • De solvabiliteit blijft robuust, ook nadat de beoogde vermindering van het (surplus)kapitaal gerealiseerd werd.