Dividend Homburg spant de kroon

Het aandeel Homburg biedt de beleggers momenteel het hoogste dividendrendement. Aan de top van de dividendrendementen wordt het aandeel gevolgd door Fornix Biosciences en de vastgoedaandelen Eurocastle Investment, VastNed Offices en Nieuwe Steen . De aandelen in de toplijst met de hoogste dividendrendementen hebben ook lagere koers/winst-verhoudingen dan de aandelen met de lagere dividendrendementen. De vastgoedaandelen hebben uiteraard, mede door hun niet geringe positieve bèta’s, ook te leiden gehad onder de kredietcrisis. De meeste vastgoedbedrijven hielden hun dividend per aandeel op hetzelfde niveau of verhoogden het zelfs. Door de lagere koersen ontstaan er sinds begin dit jaar dubbelcijferige dividendrendementen bij Homburg en Fornix Biosciences.

Top 10 aandelen NYSE Euronext Amsterdam dividendrendement
De linker tabel toont de top 10 van de aandelen aan de NYSE Euronext Amsterdam aflopend gesorteerd op basis van hun dividendrendementen. Het dividendrendement is berekend op basis van het laatst uitgekeerde dividend per aandeel gedeeld door de slotkoers van maandag 2 juni’08. De aandelen Homburg en Fornix Biosciences leveren de hoogste dividendrendementen op; deze rendementen zijn bijna factor 4 de risicovrije rentevoet. De kolom tabel K/W toont de forward P/E’s (de slotkoersen van maandag 2 juni’08 gedeeld door de winst per aandeel over 2007). Te zien is dat Crown van Gelder met een K/W van 25,70 de uitbijter in dit overzicht is. Homburg heeft naast het hoogste dividendrendement van Nederland ook de laagste koers/winstverhouding van deze lijst.


Analistenconsensus
Het hoge dividend van Homburg ontgaat de analisten niet. Het aandeel wordt weliswaar door minder analisten gevolgd dan de vastgoed large caps maar de analisten die Homburg volgen zijn van oordeel dat het aandeel ondergewaardeerd is. Analist drs. P. Schutte van het Nederlandse beleggingsblad Beursexpres heeft het aandeel op zijn kooplijst staan. Hij duidt in zijn researchrapport op de forse koersdaling van het aandeel waardoor het dividendrendement hard steeg. Ondanks de hogere leverage zou dit door de beleggers goed geaccepteerd kunnen worden. Analist Henk Brouwer van het Amsterdams Effectenkantoor heeft ook het aandeel op de kooplijst staan. Analist Brouwer noemt het aandeel één van de meest ondergewaardeerde Nederlandse vastgoedaandelen. De heer Brouwer duidt op de recente neergang van het aandeel sinds februari 2007. Het aandeel verloor sindsdien meer dan 50% van haar marktwaarde.

Het aandeel wordt ook door de Canadese effectenhuizen Beacon Securities en BMO Capital Markets gevolgd. Bij BMO Capital Markets staat het aandeel op houden. Analist Mills van Beacon Securities baseert zijn koopadvies op de 7,50% discount ten opzichte van de NAV (net asset value). De analist noemt het aandeel een goede investering en ziet een opwaarts potentieel van 45%. Wel duidt hij op de risico's zoals de leverage, kapitaalstoegang en de sterke afhankelijkheid van Richard Homburg.

Correlaties met de overige aandelen
Eén van de redenen van analisten om minder vastgoed in de portefeuille te adviseren is de hoge correlatie met de aandelenmarkten. Beursgenoteerd vastgoed heeft zodoende meer het karakter van een index-tracker dan een weerspiegeling van de intrinsieke waarden van het vastgoed. De onderstaande correlatiematrix toont de individuele correlaties van de grootste vastgoedbedrijven van Nederland, België en Duitsland (Hypo Real Estate). We hebben de niet-Nederlandse bedrijven aan het spectrum toegevoegd omdat de meeste vastgoedbedrijven internationale participaties hebben. Het aandeel Unibail-Rodamco is buiten beschouwing gelaten omdat dit aandeel nog een te korte koershistorie heeft vanaf de fusie tussen de Rodamco Europe en het Franse Unibail.

Correlatiematrix

De bovenstaande correlatiematrix is opgesteld op basis van de dagelijkse slotkoersen vanaf 1 april 2006. De reden voor deze startdatum is omdat vanaf dat moment de aandelen Homburg beursgenoteerd werden.

De linkerkolom in de matrix toont de correlatiecoëfficiënten van de vastgoedaandelen met de AEX -index. Duidelijk is dat de correlaties van de vastgoedaandelen met de markt juist niet laag zijn, het gemiddelde van de correlatiecoëfficiënten is 0,44. Dit betekent een duidelijk positieve afhankelijkheid van de AEX -index. Te zien is dat er in de hele matrix geen negatieve correlaties aanwezig zijn. Volgens het CAPM is dit voor beleggers niet aan te raden; de hoge correlatie met de markt levert meer systematisch risico op zonder dat beleggers hiervoor met een hoger rendement beloond worden. Beleggers wedden zodoende meer op 1 paard dan over meerdere te spreiden. Het zijn vooral de large caps die een hogere bèta met de AEX hebben, dit wordt deels door endogeniteit verklaard; Corio heeft een hoge correlatie met de AEX -index want Corio maakt zelf ook deel uit van de AEX -index. De correlatie van Homburg met de AEX -index is met 0,29 wat lager dan van de overige aandelen. Te zien is dat Homburg’s correlatie met de overige aandelen ook een stuk lager is. De hoogste correlatie heeft het aandeel met Corio (0,24).

Koersperformance aandeel Homburg

Bron: Reuters

De bovenstaande grafiek toont de performances van het aandeel Homburg en die van de AEX All Share index over de afgelopen drie jaar. Het aandeel Homburg is sinds het voorjaar van 2006 beursgenoteerd vandaar dat de lijn daar pas begint. Het aandeel Homburg heeft sinds haar beursentree de AEX All Share index geunderperformed. Sinds de IPO is het aandeel bijna 40% minder waard geworden.