Cijfers TMG vallen slecht bij analisten

De Telegraaf ( Telegraaf ) kondigde vorige week aan dat het genoodzaakt is tot het schrappen van minimaal 425 banen. Het concern is in de eerste helft van dit jaar diep in de rode cijfers beland, zo bleek uit de presentatie van de halfjaarresultaten. Het concern wijt dit aan de malaise in de krantenbranche. Analisten hebben weinig positiefs te melden over het aandeel en zetten het aandeel gemiddeld op houden.

Daling bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van Telegraaf is exclusief bijzondere lasten en amortisatie gedaald tot 26,2 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg dit nog 31,8 miljoen euro. De daling van 5,6 miljoen euro is vooral te wijten aan een autonoom gedaalde advertentieomzet, aanloopverliezen van nieuwe activiteiten en een lagere omzet van drukken en verspreiden van derden.

Het bedrijfsresultaat komt neer op 2,8 miljoen euro wanneer de bijzondere lasten van 4,1 miljoen euro en de amortisatielasten van 19,4 miljoen euro worden meegenomen. In de eerste helft van 2007 was dit nog een negatief saldo van 7 miljoen euro.

De EBITA-marge bedroeg in H1’08 7,3%. In H1’07 was dit nog 8,7%, waarna het daalde tot 5,8% in H2’07. Hiermee komt de gemiddelde operationele marge over 2007 uit op 7,2%. De margeverbetering in H1’08 ten opzichte van H2’07 is gerealiseerd door een stringent kostenbeleid en het afstoten van enkele verliesgevende activiteiten.

De omzet daalde in het eerste halfjaar van 2008 van 365,1 miljoen euro tot 360 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam uit op een negatief saldo van 175 miljoen euro. Dit was een jaar geleden nog 39,7 miljoen euro positief. De megadaling van het nettoresultaat is te wijten aan een afwaardering op het belang in het Duitse mediaconcern ProSiebenSat1. Lavena, nam het belang van 20% over voor een bedrag van 433 miljoen euro. Als uitvloeisel van dit arrangement heeft Lavena op 1 augustus 2008 de putoptie uitgeoefend tegen een koers van € 28,71 per aandeel. De aankoopsom van € 377,0 miljoen wordt door Telegraaf gefinancierd uit de verkoopopbrengst van het belang in SBS.

Op deze waardering van € 377,0 miljoen is, rekening houdend met de huidige macro-economische omstandigheden en de aanhoudende kredietcrisis, een bijzondere waardevermindering van € 185,0 miljoen toegepast. Deze is verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Op de tocht
Telegraaf kondigde tezamen met de halfjaarcijfers aan dat het ten minste 425 van de in totaal 3600 banen zal gaan schrappen. Hiermee wil het concern het bedrijfsresultaat opkrikken, waar het eerder melde dat zij dit zonder bezuinigingsmaatregelen zou realiseren. De meeste banen zullen in 2009 verdwijnen, maar waar de ontslagen zullen vallen is nog niet duidelijk.

In totaal hoopt Telegraaf jaarlijks 40 – 50 miljoen euro te besparen. Het concern wil dit realiseren door ondermeer de hiervoor genoemde ontslagronde. Daarnaast wil het onrendabele activiteiten afstoten en werkzaamheden uitbesteden.

Verkoopadviezen
Naar aanleiding van de gepresenteerde resultaten hebben de analisten van SNS Securities hun koersdoel verlaagd. Eerder deden de analisten van Kepler Research hetzelfde. Daarnaast herhalen de analisten ven SNS Securities en CA Chevreux hun verkoopadvies voor het aandeel. Het gemiddeld koersdoel is op dit moment vastgesteld op 19,70 euro. Voor het aandeel staan 5 houd- en 3 verkoopadviezen uit. Geen van de analisten heeft zodoende een koopadvies afgegeven. De consensus voor het aandeel ligt hierdoor op houden.