Analisten waarderen Fortis op 3,50 euro

Vandaag werd bekend dat de beursnotering van Ageas voorlopig blijft gehandhaafd. De vraag is hierbij gerezen wat analisten verwachten welke waarde het aandeel momenteel impliceert na de recente ontmanteling van het aandeel. De overgebleven onderdelen, verenigd in de Ageas Groep, zouden volgens diverse analisten nog slechts 3,50 euro waard zijn.

Overblijfsel
Door de nationalisatie van de Nederlandse tak van Ageas en het Franse BNP Paribas de Belgische Ageas Bank overneemt, bestaat de Ageas groep nog slechts uit twee onderdelen. Dit zijn ten eerste Ageas Insurance International en daarnaast een gekocht aandeel van 66% in de vennootschap met gestructureerde producten. Hiermee is het aandeel slechts een schim van de bankverzekeraar van afgelopen vrijdagmiddag. Vanwege de zeer complexe en net afgeronde deal wordt de handel van het aandeel op Euronext opgeschort.

Slechts 3,50 euro
Analisten waarderen het aandeel Ageas momenteel op 3,50 euro. Volgens de analisten van Rabo Securities blijft er voor de aandeelhouders een reële waarde van 6,8 miljard over van de portefeuille van de gestructureerde producten en de internationale verzekeringsactiviteiten. De analisten stellen dat van de 14,4 miljard euro die de verkoop van de verschillende onderdelen aan de Nederlandse overheid, Belgische overheid en BNP Paribas heeft opgeleverd, 7,6 miljard euro is gebruikt voor het afbetalen van schulden.

De analisten van Petercam stellen, net als de analisten van Rabo Securities, dat het aandeel Ageas nog 3,50 euro waard is. Volgens de analisten krijgt Ageas 10,5 miljard euro van de gestructureerde kredietportefeuille, maar is het nog onduidelijk of hierop meer zal moeten worden afgeschreven. De analisten achten de kans groot dat er inderdaad meer afschrijvingen zullen volgen op deze portefeuille.

Update zondag 5 oktober De Franse bank BNP Paribas heeft de activiteiten van Ageas in Belgie overgenomen. De Belgische overheid en de Franse bank zijn dit zondagavond overeen gekomen. Met de transactie is ruim 14 miljard euro gemoeid. De Belgische CBFA heeft de handel in het Belgische Ageas aandeel tijdelijk geschorst.

Nieuws zondagmiddag
Diverse bronnen melden zondagmiddag dat het Franse BNP Paribas interesse zouden in de Belgische delen van Ageas . Als dat scenario zich voltrekt, zou de federale regering een deel van zijn participatie in Ageas Bank België verkopen aan de Fransen, die in totaal ongeveer 80 procent van de vennootschap in handen zouden krijgen. Een gelijkaardige constructie zou op poten gezet worden in Luxemburg, maar de participatie van de Franse groep zou er kleiner zijn. Volgens de RTBF-radio zou de participatie in Ageas Bank Luxemburg eveneens 80 procent bedragen.

Wat er met de verzekeringsactiviteiten van Ageas en Ageas Investements zou gebeuren, is onduidelijk. In dit scenario blijft het Ageas -aandeel wel gewoon noteren en is het de facto herleid tot een verzekeraar.

Na de bekendmaking dat de Nederlandse Staat voor 100% eigenaar is geworden van het ‘Nederlandse deel’ van Ageas , is de vraag gerezen wat er zal gebeuren met het de andere delen van Ageas . Op het moment van schrijven is de Belgische regering zich aan het beraden over de toekomst rond het Belgische deel van Ageas .

Beursnotering blijft bestaan
Volgens Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, was de reddingsactie van de Nederlandse staat nodig. Het halfbakken Belgisch akkoord, zoals de hoogleraar afgelopen maandag (29 september, red.) het eerste reddingsplan typeerde, zorgde niet voor de gewenste oplossingen. Het vertrouwen in Ageas was verdwenen en klanten haalden massaal hun spaargelden weg bij de bank.

Het reddingsplan van afgelopen vrijdag (3 oktober, red.) vindt Boot wel goed. Volgens hem hoeft geen enkele spaarder zich meer zorgen te maken aangezien een staatsbank niet kan omvallen. Veiliger kan niet, aldus de hoogleraar. Boot wijst erop dat de redding van de Nederlandse overheid voor Ageas en ABN Amro een uitzonderlijke actie is. De hoogleraar is van mening dat er geen aanwijzingen zijn dat andere banken of verzekeraars in Nederland in grote problemen verkeren. Hij stelt dat deze er absoluut niet zijn en dat nu de rust kan wederkeren.

De hoogleraar kan moeilijker zeggen hoe het er voor de aandeelhouders van Ageas voorstaat. De beursnotering blijft bestaan en belleggers hebben nu een aandeel in het Belgisch en Luxemburgse deel van het concern. Volgens Boot zou het het beste zijn wanneer Ageas 6 a 7 miljard euro van de 16,8 miljard euro die het heeft verworven met de verkoop uitkeert aan de aandeelhouders. Dit zou een dividend van ongeveer 3 euro per aandeel betekenen. De consequenties voor de beurswaarde van Ageas zal maandagochtend om 9 uur blijken wanneer de beurzen openen.

Ageas Luxemburg
De Luxemburgse minister van Economische Zaken, Jeannot Krecke, heeft op de Luxemburgse radio gezegd dat er nog dit weekend een oplossing moet komen voor het Luxemburgse deel van Ageas . Volgens dezelfde minister zou BNP Paribas één van de gegadigden is om het Ageas Luxemburg over te nemen.

Volgens Krecke moet er een oplossing gevonden worden zoals die al eerder vorige week zondag werd gezocht, namelijk om een sterke partner te vinden. Op dit moment is de Belgische regering de grootste aandeelhouder is van Ageas .

Een Belgische bron die dicht bij het vuur zit weet aan persbureau Thomson Reuters te melden dat de enige oplossing voor Ageas België-Luxemburg is om het te verkopen aan een concern uit de private sector of om het te nationaliseren. Hiermee worden de spaargelden alsmede de meeste van de 45.000 banen gered, aldus de bron. Volgens de bron is het onrealistisch om de huidige situatie te handhaven.

Onduidelijkheden
Belgische vakbonden zijn ontzet over de geringe hoeveelheid informatie rond de opsplitsing van Ageas . Geen van de vakbonden is betrokken geweest bij het overleg rond de nationalisering van de Nederlandse Ageas -tak. Vakbond ABVV stelt onder meer de vraag wat nu de reële financiële situatie is bij Belgische tak van Ageas na verklaringen van de Nederlandse minister Bos over de toestand van Ageas . De vakbond noemt deze allesbehalve geruststellend. Tot slot staat de christelijke vakbond LBC perplex over de reorganisatie.

De Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters ( VEB ) heeft vele vragen omtrent de nationalisering van Ageas Nederland. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de aandeelhouders? De vereniging is verbaasd over het plotselinge karakter van de reddingsactie en zou graag willen weten hoe de overnameprijs tot stand is gekomen. Tot slot is zij in het ongewisse waarom de strategie is gewijzigd en er nu wordt gekozen om ABN Amro te integreren met Ageas Nederland, waar het vorige weekend nog gekozen was om ABN Amro te verkopen.

RBS ondervindt geen hinder
Royal Bank of Scotland heeft na de bekendmaking van het nieuws medegedeeld dat de nieuwe situatie geen invloed heeft op de ABN-onderdelen die RBS heeft gekocht. De nationalisatie van het ABN Amro deel dat Ageas in handen had, heeft volgens RBS geen invloed op de doelen omtrent de kostenbesparingen en opbrengsten. RBS stelt dat Ageas reeds betaald heeft voor haar aandeel in RFS Holdings, het vehikel dat ABN Amro in bezit heeft en onderdelen die nog niet zijn toebedeeld aan de consortium partners. De Nederlandse staat heeft dit deel overgenomen en zodoende heeft het geen invloed op de onderdelen van ABN die RBS reeds in bezit heeft.