Arseus rolt leningen door

Op 2 juli 2012 heeft Fagron NV voor € 225 miljoen aan obligaties uitgegeven, bestaande uit 225.000 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per obligatie. De obligaties staan per 2 juli 2012 onder ISIN code BE0002180462 genoteerd op Euronext Brussels. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en bieden een vaste jaarlijkse brutorente van 4,75%. De obligaties zijn terugbetaalbaar tegen 100% van de nominale waarde op 2 juli 2017.

Aflossing oude kredieten Fagron

De opbrengsten van de obligatie-uitgifte worden door Fagron NV aangewend om € 150 miljoen van de kredietfaciliteit van € 300 miljoen terug te betalen. De nieuwe kredietfaciliteit van € 150 miljoen bij ING België (Coördinator), KBC Bank, BNP Paribas Ageas en Commerzbank en de obligatie-uitgifte van € 225 miljoen vervangen de kredietfaciliteit van € 300 miljoen die op 30 augustus 2007 werd overeengekomen en op 10 december 2010 werd geamendeerd.