Baker Brothers stevig in Galapagos

Galapagos NV kondigt vandaag aan dat zij een kennisgeving van belangrijke deelneming heeft ontvangen overeenkomstig de belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt), van Baker Brothers Life Sciences L.P. en Baker Bros. Advisors LLC.

Galapagos heeft op 13 juli 2012 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Baker Brothers Life Sciences L.P., 14159 L.P. en 667 L.P., vertegenwoordigd door Baker Bros. Advisors LLC. Baker Brothers gaven kennis van het feit dat fondsen onder hun beheer op 6 juli 2012 1.722.066 Galapagos aandelen hadden, hetgeen 6,48% vertegenwoordigt van de 26.577.554 momenteel uitstaande Galapagos aandelen. Het is de eerste keer dat Galapagos een kennisgeving van belangrijke deelneming ontving van deze aandeelhouder.