Meer omzet Umicore maar resultaten omlaag

Ondanks de gestegen omzet van Umicore over de eerste zes maanden (8 procent hoger op 1,2 miljard euro) hield het bedrijf onder aan de streep minder over. Het nettoresultaat daalde ook met 8 procent tot 146 miljoen euro. Hierdoor kwam de winst per aandeel uit op 1,31 euro (6 procent lager). Het feit dat de resultaten niet stegen ondanks de hogere omzetten wordt grotendeels verklaard door hogere afschrijvingen en uitgaven voor onderzoeken en research.

Belangrijkste cijfers Umicore H1 2012

Resultaten <a href='/aandeel/57-umicore'> Umicore </a>, umicore resulaten H1

Kerncijfers per aandeel Umicore H1 2012

<a href='/aandeel/57-umicore'> Umicore </a> resultaten per aandeel, wpa umicore h1 2012

Schuldpositie Umicore

Op 30 juni 2012 bedroeg de netto financiële schuld van Umicore 255 miljoen euro ten opzichte van 267 miljoen euro aan het begin van het jaar. Het vermogen van de Groep bedroeg 1.788 miljoen euro wat resulteerde in een schuldgraad (netto schuld / netto schuld + eigen vermogen) van 12,5%. De ratio netto schuld tot recurrente EBITDA kwam uit op 0,5x. De obligatie die Umicore in 2004 uitgaf voor een totaal bedrag van 150 miljoen euro verviel op 18 februari 2012, en werd terugbetaald uit bestaande gesyndiceerde leningen.

Dividenden Umicore

In overeenstemming met het dividendbeleid, keurde de Raad van Bestuur een interim dividend van € 0,50 per aandeel goed, wat overeenkomt met de helft van het jaarlijkse dividend uitbetaald voor het boekjaar 2011. Het interim dividend zal worden uitbetaald op 6 september.

Op 30 juni 2012 had Umicore 8.232.613 uitstaande aandelen in eigen bezit, wat overeenkomt met 6,9% van het totale aantal uitgegeven aandelen aan het begin van het jaar. Het verschil met de 9.243.938 aandelen aan het begin van het jaar, is gerelateerd aan de uitoefening van aandelenopties in de periode. Op 27 juli 2012 had Umicore nog hetzelfde aantal aandelen in portefeuille.

Waarderingsratio's Umicore

<a href= Umicore kantoor te Antwerpen' align=middle/>
Umicore kantoor te Antwerpen
Umicore noteert op het moment van schrijven met een koers/winst-verhouding van 13,91. De gemiddelde koers/winst-verhouding over de afgelopen 5 jaar (Shillers PE) bedraagt 10,35. De sectorindustriële metalen noteert met een gemiddelde koers/winst-verhouding van 4,26. Over dit jaar ligt de verwachting van het dividend op 1,05 euro. Het dividendrendement op basis van deze taxatie komt dan uit op 3 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de sector ligt op 2,21 procent.

De market-to-book ratio (berekend door de koers van het aandeel te delen door de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het aantal uitstaande aandelen) ligt op 2,11. De sector wordt verhandeld op 1,32 maal haar market-to-book ratio.

Opinies analisten over Umicore

Het aandeel wordt door 14 fundamentele analisten gevolgd. Het gemiddelde koersdoel van de uitstaande adviezen bedraagt 41,26 euro. De koers van het aandeel ligt zodoende 15 procent onder de fair value van de analisten. Op basis van de huidige koers ligt de marktkapitalisatie van Umicore momenteel rond de 4,05 miljard euro.

Taxaties resultaten 2012 Umicore

Over het huidige jaar wordt door de analisten die gepolst zijn door persbureau Reuters een omzet van 15,13 miljard euro verwacht. Voor het lopende jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 292 miljoen euro. De gemiddelde verwachting van het resultaat per aandeel ligt op 2,59 euro. De verwachting van het rendement op het eigen vermogen over dit jaar ligt op 17 procent. Om 15.53 noteert het aandeel 1,87 procent hoger op 36,02 euro.