Lagere resultaten Cofinimmo over eerste zes maanden

Het netto courant resultaat (aandeel van de Groep) voor de eerste zes maanden van het boekjaar 2012, exclusief de impact van IAS 39, bereikt € 4,14 per aandeel (tegenover € 3,75 voor het eerste halfjaar van 2011). De verbetering van het resultaat kan verklaard worden door het feit dat Belfius Bank in de loop het eerste kwartaal van dit jaar een eenmalige vergoeding betaalde voor vroegtijdige onderbreking van haar huurcontract in het gebouw Livingstone. Deze uitzonderlijke vergoeding van 21 maanden huur voor een bedrag van € 11,2 miljoen vertegenwoordigt € 0,71 per aandeel.

Het netto resultaat – aandeel van de Groep bereikt € 4,43 per aandeel (tegenover € 5,01 voor het eerste halfjaar van 2011).

Resultaten Cofinimmo H1 2012

Cofinimmo resultaten H1 2012, resultatenrekening Cofinimmo

Resultaat per aandeel Cofinimmo 48 cent lager

Cofinimmo resultaten per aandeel

Dividend Cofinimmo

In het licht van de waargenomen trend van deze eerste halfjaarresultaten, bevestigt de Raad van Bestuur de vooropgestelde doelstelling van een netto courant resultaat - aandeel van de Groep van € 7,47 per aandeel voor het boekjaar 2012, en dit ondanks het toenemend aantal aandelen naar aanleiding van de inschrijving van de aandeelhouders voor een keuzedividend in aandelen voor het boekjaar 2011.

Op basis hiervan, en mits onvoorziene gebeurtenissen uitblijven, behoudt de Raad van Bestuur eveneens de doelstelling om voor het lopend boekjaar dezelfde dividenden uit te keren als voor het voorgaand boekjaar, met name € 6,50 bruto per gewoon aandeel en € 6,37 bruto per bevoorrecht aandeel.