Lagere baten en hoger verlies RBS

Over de eerste zes maanden van dit jaar zag de Britse bank RBS haar baten fors dalen tot 11,26 miljard pond (H1 2011: 15,29 miljard pond). Het totaal verlies over de afgelopen periode kwam uit op 1,99 miljard pond (H1 2011: 1,43 miljard pond verlies). Het gros van het verlies wordt veroorzaakt door verliezen en afschrijvingen op leningen, voor een totaal van 2,97 miljard pond.

CEO Hest meldt dat RBS momenteel voorzieningen moet aanhouden inzake hogere rentevoeten en potentiele rechtszaken inzake Libor-gate. Tevens heeft RBS een voorziening moeten maken van 125 miljoen pond voor het compenseren van haar klanten die getroffen waren door een computerstoring.

Resultenrekening RBS H1 2012

<a href='/aandeel/195-rbs'> RBS </a> resultaten H1 2012, <a href='/aandeel/195-rbs'> RBS </a> resultatenrekening

Door het gestegen verlies werd ook het verlies per aandeel fors hoger: 18,2 pence. Te zien is dat over het tweede kwartaal de totale baten hoger waren dan in het eerste kwartaal: 6,08 versus 5,17 miljard pond. Mede hierdoor kwam het verlies over het tweede kwartaal lager uit dan over het eerste kwartaal: 395 miljoen pond versus 1,53 miljard pond.

CEO Stephen Hester licht de reputatie en cultuur van RBS toe

Balans H1 2012 RBS

<a href='/aandeel/195-rbs'> RBS </a> balans, <a href='/aandeel/195-rbs'> RBS </a> solvabiliteit <a href='/aandeel/195-rbs'> RBS </a> H1 2012

RBS CFO Bruce van Saun licht de financiële resultaten toe