Record voor Arseus

De afgelopen periode was een record voor Fagron . Over de afgelopen zes maanden zag Fagron haar omzet met ruim 15 miljoen euro stijgen tot 268,27 miljoen euro (plus 15,3 procent). Zowel de EBITDA en het bedrijfsresultaat stegen harder dan de omzet. De totale brutomarge steeg licht. Het nettoresultaat steeg met ruim een miljoen euro tot 15,28 miljoen euro. De winst per aandeel steeg met 7 cent tot 54 cent. Bij alle onderdelen van het bedrijf was er organische groei. Het bedrijf houdt vast aan haar eerdere uitgesproken verwachtingen voor het lopende jaar.

Resultatenrekening Fagron H1 2012

<a href='/aandeel/596-fagron'> Fagron </a> resultaten, resultatenrekening <a href='/aandeel/596-fagron'> Fagron </a>

Winst per aandeel

Het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen per 30 juni 2012 bedraagt 30.374.461 tegenover 30.050.851 per 30 juni 2011. Het kapitaal vertegenwoordigde op 30 juni 2012 31.278.514 aandelen, waarvan 611.247 eigen aandelen in het bezit van Fagron NV. Er zijn 61.626 nieuwe aandelen uitgegeven als gevolg van uitoefening van warranten.

De recurrente winst voor de periode per aandeel wordt gedefinieerd als de nettowinst voor niet recurrente elementen en herwaardering van de financiële derivaten, gecorrigeerd voor belastingen.

Balans Fagron per 30 juni 2012

<a href='/aandeel/596-fagron'> Fagron </a> balans, solvabiliteit <a href='/aandeel/596-fagron'> Fagron </a>, <a href='/aandeel/596-fagron'> Fagron </a>