Ageas gaat eigen aandelen inkopen

Ageas kondigt vandaag een inkoopprogramma van eigen aandelen aan voor maximum EUR 200 miljoen, waarvoor aandeelhouders eind april 2012 goedkeuring verleenden. Onlangs hebben Ageas en ABN AMRO een schikking getroffen, onder andere ter compensatie van de 106,7 miljoen aandelen die Ageas uitgaf in december 2010 voor de conversie van de Mandatory Convertible Securities, die als een verplichting geboekt stonden op de balans van ABN AMRO. Op dat ogenblik betaalde ABN AMRO geen compensatie aan Ageas voor de aandelenuitgifte en daardoor ondervonden de aandeelhouders van Ageas een verwatering van hun aandelenwaarde.

Aandeleninkoop tegen verwatering

Nu een vergoeding betaald werd, heeft Ageas besloten een inkoopprogramma van maximum EUR 200 miljoen te lanceren om de verwatering te compenseren. Ageas zal het inkoopprogramma op 13 augustus 2012 starten voor een periode ten laatste eindigend op 19 februari 2013.

De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen tot het moment dat de beslissing om deze aandelen in te trekken formeel is goedgekeurd door de aandeelhouders.